Voorganger: Ds. H. Knegt de Boer uit Dalen,

Organist: Gerrit Bekkering uit Hoogeveen.

Liturgie

Orgelspel

      Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

Het lied van de maand is 156 vers 1 en 4. (zittend)

Intochtslied 220: 1 en 4

Votum en groet

Drempelgebed

Verootmoedigingsgebed = Lied 836

Genadeverkondiging Jesaja 60: 1-2

10 geboden

Deuteronomium 26: 17-19

Lied 119: 5 en 6

Gebed om verlichting van de heilige Geest

Lezing Mattheus 18: 15-20

Lied 972: 7-10

Overdenking

Orgelspel

Lied 967: 3, 6 en 7

  • In Memoriam

Gebeden, dank- en voorbede, stil gebed en Onze Vader

Slotlied (staande) Lied 418: geheel

Zegen