Voorganger: Dhr. A. Metselaar uit Hoogeveen,

Organist: Bert van der Klis.

Liturgie

Orgelspel

Welkom en mededelingen van de ouderling van dienst.

Zingen: Lied /Psalm 105: 1 en 2.  Lied van de zondag.

Votum en Groet

Gebed

Zingen: Lied / Psalm 105, vervolgen, verzen 14 en 17.

Wet van de liefde: variatie uit Psalm 25,

liefde van God naar ons toe, voor wie in de wet leeft.

Gebed  Verootmoediging/Kyriegebed/Gebed om de Heilige Geest.

Zingen: Lied 672: 1 en 7. Kom laat ons deze dag.

Lezing:  Gebrek aan geloof, Mattheus 17:

Zingen: Lied: 923  Wil je wel geloven dat je groeien gaat?

Lezing: Romeinen 12

Zingen: Lied 793, Bron van Liefde, Licht en Leven.  1 en 2.

Verkondiging

.       Om Jezus wil. Amen.

Lied van overgave: Lied 912, 1, 2, 3 en 6.

Voorbeden en dankzegging – Laten we samen bidden.

Zingen: Lied 834, Vernieuw Gij Mij, o eeuwig licht. Alle drie verzen. (staande)

 Zegen

Amen, amen, amen !

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer !