2e Advent

Voorganger: Ds. H Veltman, Almelo

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Lied van de maand , te zingen voor de dienst: Lied 1000

Welkom en mededelingen

Aanvangslied                                                   Psalm 80: 1 en 3

Groet en bemoediging

Drempelgebed

Zingen                                                               Psalm 80: 6 en 7

Het gebed voor de nood van de wereld

Kyrielied:                                                           Lied 451: 1 en 2

Gebed van de zondag

Lezing:                                                              Jesaja 40: 1 – 10

Zingen:                                                             Lied 439: 1 en 2

Lezing:                                                              Filippenzen 1: 12 – 17

Zingen:                                                             Lied 657: 1 en 4

Lezing:                                                              Johannes 1: 19 – 28

Zingen:                                                             Lied 456B: 1 en 2

Overdenking

Zingen:                                                             Lied 444: 1 – 5.

Dienst der gebeden

Collecte

Slotlied                                                              Lied 438: 1 – 4

Zending en Zegen

Gemeente: 3 x Amen