Voorganger: Ds. Pieterjan de Buck,

organist: Jouke Hordijk uit Sleen

Liturgie

orgelspel

VOORBEREIDING

zingen: (staande)                       psalm 139:1 en 2

Zondagskind (ZK): Hilde Maat

bemoediging en groet

vg:         Onze hulp is de Naam van de HEER,

zk:  die hemel en aarde gemaakt heeft.

vg.:       die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen:  en het werk van zijn handen niet loslaat.

(bij psalm 139)

zk:         Voor Hem ben ik een open boek,

allen:  doorzichtig tot op mijn ziel.

zk:         Mijn gedachten zijn U vertrouwd,

allen:  geen woord op mijn tong of U kent het.

 

zk:         Ik weet mij gekend in hart en nieren

allen:  U hebt mij in de schoot van mijn moeder geweven.

zk:         Ik loof U om dit wonder van mijn bestaan!

allen:   Het staat in mijn hart gegrift.

 

zk:         Heer, U weet wat er in mij leeft.                       

allen:   Neem mij bij de hand.

 

vg.:       Genade, barmhartigheid en vrede

zij u van God, de Vader,

en van Jezus Christus, onze Heer

allen:   Amen.

kyriegebed

zingen:                                              lied 647

leefregel: 1 Johannes 1:1-7 (dagtekst van Taizé voor zaterdag 13 april)

zingen:                                              lied 361:1, 4 en 5

DIENST VAN HET WOORD

                gebed

                lezing:                                Johannes 21:1-19

                zingen:                              lied 836

                overdenking

                orgelspel

                zingen:                              lied 885

GEBEDEN EN GAVEN

gebed   (voorbede, stilte, Onze Vader)

inzameling van de gaven

zingen:  (staande)                     lied 978

wegzending en zegen