Voorganger: Ds. J. van Slageren uit Zwolle,

organist: Geert Meendering uit Borger.

Liturgie

                     VOORBEREIDING

Orgelspel

Afkondigingen door de ouderling van dienst

         Zingen: (staande)           Psalm 81: 1, 4, 

Bemoediging

         Zingen:                         Psalm 81: 9 en 11

Smeekgebed

         Zingen:                         Lied 207: 1, 2, 3 en 4                   

                                        DIENST VAN HET WOORD

Gebed voor de opening van het Woord

Lezen: Jesaja 26: 1-13

         Zingen:                          Lied 214: 1, 2,

Lezen 1 Joh. 5:1-6

         Zingen:                          Lied 214: 3, 4,

Lezen: Johannes 20: 19-24

         Zingen:                          Lied 214: 7 en 8.

Overdenking

         Zingen:                          Lied 623: 1, 6 en 7

 DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, Voorbeden,

Stilgebed, Onze Vader.

Inzameling der gaven

         Zingen: (staande)           Lied 629; 1, 3, 4 en 5          

Zegen