Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Dre Kruizenga

  • Nieuwe Corona-maatregelen vanaf zondag 14 november 2021.
  • Kijk voor meer informatie hierover: op de <Laatste Nieuws> pagina.

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 517: 1 en 3

 

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied (staande): Lied 823: 1, 2 en 5

 

Aansteken van de Paaskaars

 

Groet:

Voorganger:                    In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                     die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                    die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                     en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                          Lied 834

 

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                    Lied 985

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:              Jesaja 42: 1 – 9

Zingen:                          Lied 459: 1, 2, 6 en 7

2e Schriftlezing:              Johannes 1: 35 – 51

Zingen:                          Lied 522: 1 en 2

 

Preek

Orgelspel

Zingen:                          Lied 531

 

Gebeden

Slotlied (staande):          Lied 907: 1 en 4

 

Zegen

Zingen:                          Amen (3x)