Voorganger: Ds. Pieterjan de Buck,

Organist: Geert Meendering

Liturgie

welkom en mededelingen door de kerkenraad

VOORBEREIDING

zingen: (staande)                   lied 91a: 1 en 2

bemoediging en groet   (vg = voorganger)

 vg:       Onze hulp is de Naam van de HEER,

allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.

vg:       die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen: en het werk van zijn handen niet loslaat.

vg:       Wie zijn naam kent

allen: biedt Hij bescherming,

vg:       voor wie Hem roept

allen: is Hij het antwoord.

vg:       Als wij verstrikt raken

allen: wil Hij ons bevrijden.

vg:       Hij omarmt ons met zijn vleugels

allen: als een pantser is zijn trouw.

vg:       Hem noem ik: mijn redding,

allen: God op wie ik vertrouw.

vg:       Genade, barmhartigheid en vrede zij u

van God de Vader,

en van Jezus Christus, onze Heer.

allen:   Amen.

zingen:                                    lied 91a: 3

kyriegebed

zingen:                                    lied 561: 4 en 5

leefregel:                                Matteüs 6: 1-6

(dagtekst van Taizé voor woensdag 14 februari 2024)

zingen:                                    lied 339f   (1x voorganger, 1x allen)

DIENST VAN HET WOORD

bij de Veertigdagen

gebed

lezingen:                                 Genesis 3:1-6 en Matteüs 4:1-11

 zingen:                                    lied 25a

overdenking

 orgelspel

zingen:                                     lied 538

GEBEDEN EN GAVEN

gebed

*voorbede *stil gebed *Onze Vader

inzameling van de gaven

zingen: (staande)                   lied 536

wegzending en zegen