Voorganger: Ds. Pieterjan de Buck,

Organist: Jouke Hordijk

Liturgie:

welkom en mededelingen door de kerkenraad

VOORBEREIDING

 zingen:                                   psalm 27: 1, 2 (staande)

bemoediging en groet

(vg = voorganger;   zk = Zondagskind, Delaja Knegt)

vg:       Onze hulp is de Naam van de HEER,

zk: die hemel en aarde gemaakt heeft.

vg.:      die trouw blijft tot in eeuwigheid                                  

allen: en het werk van zijn handen niet loslaat.

            (bij psalm 27, Bijbel in Gewone Taal)

zk:        Hij is als een licht in het donker,  ik ben voor niemand bang.

allen:  Bij de Heer ben ik veilig.

zk:        Ik wil bij hem wonen,  elke dag, heel mijn leven.

allen:  Ik wil bij hem zijn in de tempel. Dan zal ik zien hoe goed hij is.

zk:        Iedereen moet op de Heer vertrouwen. Wees daarom sterk en houd moed.                             

allen:  Vertrouw op de Heer!

vg.:      Genade, barmhartigheid en vrede zij u

van God de Vader, en van Jezus Christus, onze Heer.

allen:  Amen.

zingen:                                    psalm 27: 7  (hierna gaan we zitten)

kyriegebed

zingen:                                    547: 1, 4 en 5

leefregel:                                Lucas 5:29-32   (dagtekst van Taizé voor maandag 19 februari 2024)

zingen:                                    lied 339f   (1x voorganger, 1x allen)

DIENST VAN HET WOORD

gebed

lezingen:                      Marcus 9: 2-10  en  Lucas 23: 26

zingen:                        lied 313: 1, 2 en 4

overdenking

orgelspel

zingen:                        lied 544: 1, 2 en 3

GEBEDEN EN GAVEN

gebed    *voorbede *stil gebed *Onze Vader

inzameling van de gaven

 zingen: (staande)                    lied 425

wegzending en zegen