Protocol Corona-maatregelen in onze Dorpskerk, aanpassing oktober 2020,

Klik, voor meer info,  op <Eredienst>  (blauw gedrukt) 

 

Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied:            Lied 275 (orgel)

(Gemeente gaat staan)

 

Groet:

Voorganger:                In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                  die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                  en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Muziek:                      “Abide with me”, CD nr. 15

 

Kyrië-gebed

Glorialied:                  Lied 657: 1 en 4 (orgel)

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:          Jesaja 40: 25 – 31

Muziek:                      “Dear Lord and Father of Mankind”, CD nr. 7

2e Schriftlezing:          Johannes 15: 1 – 17

Muziek:                      Lied 970 (orgel)

Preek

Orgelspel

 

Muziek:                      “O Praise Ye the Lord” CD nr. 16

Gebeden

Slotlied:                      Lied 981 (orgel)

Zegen

Orgelspel