Protocol Corona-maatregelen in onze Dorpskerk, aanpassing oktober 2020,

Klik, voor meer info,  op <Eredienst>  (blauw gedrukt) 

Liturgie voor de Taizé viering

Thema: Nabijheid

Muzikale medewerking wordt verleend door:
Greetje Pos dwarsfluit
Bert van der Klis orgel en solozang

Taizé Viering

Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van circa 45 minuten, met weinig gesproken woord, twee stiltes en veel zang.
De essentie van de viering is: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te laten glijden. Geen lange teksten, er is weinig gesproken woord, maar vnl. zingen, een korte meditatie en korte gebeden.
Taizé is ook de ontmoeting tussen generaties, culturen, gelovigen van verschillende richtingen en ook niet gelovigen. We hopen met de vieringen vooral ook jongeren aan te spreken.
Een moment van rust en bezinning in een hectische wereld. Iedereen is welkom om mee te doen.

Muziek bij binnenkomst zachte Taizé muziek
Gebed van toenadering ( we blijven zitten)

V: Ons begin is in de Ene, scheppende liefde voor alles wat leeft

A: houd ons vast in uw trouw

V: Gij die mijn wezen en mijn hart doorgrondt, de woorden die nog schuil gaan in mijn mond, mijn wegen kent en meegaat aan mijn zij:

A: hoe wonderlijk is uw geheim voor mij.

V: Gij ziet mij vanaf de moederschoot, mij aan het licht roept in het morgenrood, mij gekend, bemind van meet af aan:

A: hoe ontzagwekkend is voor mij uw Naam.

V: Waar ik ook ga, ik ben niet ver van u, Gij meldt u in mijn hartslag hier en nu, als adem die mij sterkt en voort doet gaan:

A: wie ben ik als Gij mij niet roept bij Naam?

V: Licht in het donker verdrijft en de wereld verlicht.
Troost die onze troosteloosheid omarmt.
Geest die ons mensen bewoont en beweegt

A: Met trouw en liefde zijt Gij ons nabij
Hier en nu, morgen en altijd. Amen

Muziek: Bless the Lord my Soul

Orgel en fluit:
Lied 1005 vers 1,2 en 5
Zoekend naar licht hier in het duister
Zoeken wij U, waarheid en kracht,
Maak ons uw Volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
Voor zoveel leed, zoveel gemis,
Maak ons uw dienaars leer ons te delen,
Tot dat uw rijk hier is.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Gedicht:
Onvoorstelbaar
Hoe in 6 maanden
De wereld kan veranderen
En wij in verwarring
Naar buiten kijken
Overspoeld door feiten
Waar we achteraan lopen
Zonder te weten waarheen
Hoe goed wij ook door de jaren heen
Hebben geleerd
De kop in het zand te steken
Zelfs ondergronds
Dringt het nieuws tot ons door
En worden wij
Wakker geschud
Door stilte
Stilte in straten
Stilte In de beelden
Waar we naar kijken
Met andere ogen
Die misschien
Weer opnieuw moeten leren zien
Maar onze nachten
Zijn stil
De straten hebben hun stem verloren
Wat anders kunnen wij
Dan blijven dromen
En geloven
In een overwinning
Op een tegenstander
Die onzichtbaar is
Maar eerst afstand nemen
Van alles
Om te weten
Wat je mist
Als het er niet meer is
Dat is misschien
Wat wij weer moeten leren
Een nieuwe tijd ontdekken
Door ons
In onszelf te keren
( vrij naar Stef Bos)

Orgel en fluit:
Lied 695

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Wij bidden:
Uit de stilte roepen wij tot U , Heer
Heer hoor onze stem,
wees ons nabij,
Amen

Fluitsolo:
Jezus, U bent het licht
Jezus, u bent het licht in ons leven:
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.
Jezus, u bent het licht in ons leven:
open mij voor uw liefde,
o Heer.

*Tijdens het fluitspel komen we één voor één naar voren om ons eigen lichtje aan te steken aan de wake kaars, dat ontstoken is aan de paaskaars en geven het een plaats op de tafel. We wachten op elkaar tot de ander weer heeft plaats genomen dan gaat de volgende het lichtje aansteken.

Lezing
Jesaja 43 :1
V: Wees niet bang, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Ik ben bij je.

Fluitsolo

Jesaja 43 :18
V: Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten.
Zie ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het- heb je het nog niet gemerkt.

Fluitsolo

Jesaja 44: 8
Wees niet bang Laat de angst je niet verlammen.

Fluitsolo

V: Woord van de Heer
A: Wij danken God

Adoramus te domine

Stilte (met muziek zacht op de achtergrond)

Kyriegebed

Heer,
Wij bidden voor de nood in de wereld.
Wij zijn op zoek naar Uw nabijheid.
Wilt u bij ons zijn als de avond valt,
geef ons hoop en kracht
om de nacht door te komen,
en uw liefde te ervaren?

Zo bidden en zingen wij:

Solozang en fluit:
Ky-ri-e, ky-ri-e, ky-ri-e, e-lei-son
Ky-ri-e, ky-ri-e, ky-ri-e, e-lei-son.

Heer, wij weten dat u bij ons bent,
toch ervaren wij dat niet altijd.
Wilt u door uw geest
in ons hart aanwezig zijn en blijven?

Zo bidden wij en zingen wij:

Solozang en fluit:
Ky-ri-e, ky-ri-e, ky-ri-e, e-lei-son
Ky-ri-e, ky-ri-e, ky-ri-e, e-lei-son.

Heer, wilt u naar ons luisteren,
geef ons warmte en wees ons nabij.
Wilt u het licht zijn in deze onzekere tijd?
Wilt u ons troost geven als wij elkaars nabijheid missen?

Zo bidden en zingen wij:

Solozang en fluit:
Ky-ri-e, ky-ri-e, ky-ri-e, e-lei-son
Ky-ri-e, ky-ri-e, ky-ri-e, e-lei-son.

Heer, wilt u onze vader zijn,
wilt u als een moeder ons omarmen?
Wilt u als een duif,
op onze schouder gaan zitten?

Zo bidden en zingen wij:

Solozang en fluit:
Ky-ri-e, ky-ri-e, ky-ri-e, e-lei-son
Ky-ri-e, ky-ri-e, ky-ri-e, e-lei-son.

Wij bidden voor iedereen,
die het moeilijk heeft.
Wilt u met uw liefde en trouw,
een bondgenoot van ons zijn.

Zo bidden en zingen wij:

Solozang en fluit:
Ky-ri-e, ky-ri-e, ky-ri-e, e-lei-son
Ky-ri-e, ky-ri-e, ky-ri-e, e-lei-son.

Wilt u een luisterend oor voor ons zijn?
In de naam van de vader, de zoon en de heilige geest!

Amen.

Er is nu tijd voor een persoonlijk stil gebed dat wordt afgesloten met:
Het Onze Vader

Solozang:
Licht dat terug komt,
hoop die niet sterven wil,
vrede die bij ons blijft.

Korte stilte

Ps 130 : 5-8 ( Taize uitvoering Analyn Solano)

Wait fort he Lord, whose day is near.
Wait for THE Lord: keep watch, take heart!

Meditatieve Tekst
We geloven in de verbondenheid
en nabijheid
die mensen met elkaar hebben,
en God voor ons zichtbaar kan maken.

Muziek: orgel en fluit

Orgel en fluit:

Liedboek 416
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

We gaan zo mogelijk staan voor de zegenbede
Zegenbede

V: Zegen ons in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
A:Amen

Muziek bij het verlaten van de kerk.

 *Tijdens de viering wordt er geen collecte gehouden maar je gift is van harte welkom in de schaal bij de uitgang.

*Heb je behoefte om even te blijven dan ben je van harte uitgenodigd om nog even na te blijven zitten of te praten