*Vanaf zondag 5 juli 2020, is er weer dienst in onze Dorpskerk in Dalen ! !

Opgelet!  Klik op <Eredienst>  (blauw gedrukt)  voor het protocol van deze dienst!

De voorganger in deze dienst is Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

 

Intochtslied:                   Lied 652

 

(Gemeente gaat staan)

Groet:

Voorganger:                    In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                     die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                    die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                     en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

 

Muziek:                         Psalm 141 CD De Heer is mijn Herder nr. 17

 

Kyrië-gebed

Glorialied (orgel):           Lied 299e

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:             Handelingen 10: 1 – 23a

 

Muziek:                         Lied 156 van Met hart en ziel I, CD 2 nr. 15

 

2e Schriftlezing:             Handelingen 10: 23b – 48

 

Orgel:                            Lied 723

 

Preek

Orgelspel

Muziek:                         Lied 982 van Met hart en ziel III, CD 1 nr. 45

 

Gebeden

 

Slotlied (orgel):              Lied 418

 

Zegen

Orgelspel