De startzondag van 2019 wordt dit jaar gehouden in “De Kom” in Wachtum

Er is op 22 september dan GEEN dienst in de Dorpskerk van Dalen

Voorganger: Peter den Braanker

m.m.v. Greetje Pos, dwarsfluit en Geert Meendering, piano.

 

Liturgie

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 1016

Welkom

Aanvangslied (staande): Lied 216

 

Groet:

Voorganger:                    In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                     die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                    die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                     en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                          Lied 984: 1, 4, 5 en 6

 

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                    Lied 303

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:             Johannes 2: 23 – 3: 21

Zingen:                          Lied 695: 1, 2 en 3

2e Schriftlezing:             Filippenzen 4: 4 – 9

Zingen:                          Lied 695: 4 en 5

Preek

Muziek

Zingen:                          Lied 691

 

In Memoriam

Zingen:                          Lied 947

 

Gebeden

 

Toelichting, Diaconaal Project door dhr. Kramer

 

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande):          Lied 755

Zegen

Zingen:                          Amen (3x).