Voorganger: Ds. B de Groot

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Voor de dienst: Lied van de maand : Lied 1016

 

Welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst

 

Intochtslied (staande) 274: 1, 2 en 3

Votum en groet

Gebed

 

Genadeverkondiging of leefregel

Lied 146C: 1, 2, 3 en 7

 

Gebed

Schriftlezing(en) 1Samuel 17: 31-40

Lied  Gezang 10 lied (zie hieronder), couplet 1 en 2

2e lezing: 1Samuel 17: 41-58

Lied Gezang 10: 3, 4 en 5

Preek

Orgelspel

 

Lied 279: 1, 2 en 3

 

In Memoriam

 

Dankgebed, gelegenheid voor stil gebed, wordt afgesloten met gezamenlijk bidden van het Onze Vader

 

 

Inzameling gaven onder voorspel slotlied

Slotlied 723: 1 en 2

Zegen (amen (3x) met begeleiding organist