Voorg. dhr. A Metselaar

Organist: Jouke Hordijk

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 324

 

Welkom en afkondigingen, door de ouderling van dienst

 

Intochtslied (staande)             Lied 51:  5, 7

Votum, groet

Verootmoediging en gebed

Amen.

 

Zingen:                       Lied 836: 1, 2, 4, 5

 

Wet van de liefde:      1Corintiërs 13:  4 – 14

Zingen:                       Lied 176: 1, 2, 3,  Om Sions wil zwijg ik niet stil

 

Gebed om de Geest

Amen.

 

1e Schriftlezing      Jesaja 20 vers 15 – 27

Zingen:                       Lied 176: 4, 5, 6

2e Schriftlezing      Psalm 112: 1 – 10

Zingen :                       Lied 978: 1 en 2 Aan u behoort o Heer der Heren

Uitleg.

 

Orgelspel/meditatieve muziek…..

 

Zingen:                       Lied 978: 3 en 4

Gebed met eventueel voorbeden

 

Collecte in voorspel van het slotlied.

Slotlied (Staande)              Lied 968: 1, 2, 5

 

Zegen

 

Gemeente zingt        Lied 415 nieuwe liedboek.

 

Amen, amen, amen !

                                 Dat wij niet beschamen

                                 Jezus Christus onze Heer,

                                 amen, God, uw naam ter eer !