Voorganger: Ds. H Veltman

Organist: Bert van der Klis

Coronaregels:

Vanaf  zondag 4 juli is zingen in de kerkdienst weer toegestaan. Ook kunnen wij weer de verbinding met elkaar zoeken tijdens het ontmoeten, na de dienst in onze kerk, met een bakkie koffie of thee. De regels die er waren zoals 1,5 meter afstand houden, gaan zitten op de plaatsen waar een kerkboek ligt en de kerkboeken laten liggen na de dienst blijven gelden. Ook collecteren tijdens de dienst is ook nog niet van toepassing. Collecteschalen staan bij de uitgangen van de kerk.

 

Liturgie

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 103a: 1 en 4

 

Welkom en mededelingen

Aanvangspsalm                                       Psalm 139: 1 en 2

Bemoediging en Groet

Drempelgebed

Zingen                                                      Psalm 139 9 en 10

 

Kyriegebed

Glorialied                                                  Psalm 113: 1 en 2

Gebed van de zondag

Lezing OT                                                 Zacharia 8: 4 – 8 en 20 – 23

Zingen                                                      Lied 678: 4, 5 en 6

Lezing evangelie                                      Marcus 8: 22 – 26

Zingen                                                      Lied 339A

Overdenking

Meditatief moment met orgelspel

 

Zingen                                                      Lied 825: 1, 4, 5 en 8

Danken en Bidden

Slotlied                                                     Psalm 146: 1, 3 en 4

Zending en Zegen

 

  • Tijdens de dienst zal er geen collecte zijn maar bij de uitgangen van de kerk staan collecteschalen.