Voorganger: Dhr. M Vos uit Vriezenveen

Organist: Bert v d Klis

Liturgie:

Orgelspel

Lied van de maand (zingen voor de dienst) Lied 8A

Welkom en mededelingen

 

Intochtslied (gemeente gaat staan)

Lied 121: 1, 2, 3 en 4      Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan

 

Stil gebed

Votum en groet

 

Zingen: Lied 283: 1 t/m 5  In de veelheid van geluiden

Leefregel

Zingen: Lied 885: 1 en 2   Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader

 

Gebed

Schriftlezing(en)                Lucas 17: 11-19

Zingen: Lied 51: 1 en 4     Ontferm u God, ontferm u, hoor mijn klacht

 

Preek

Orgelspel

 

Zingen: Lied 939: 1, 2 en 3   Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

Gebeden: Dankgebed, gelegenheid voor stil gebed, wordt afgesloten met

gezamenlijk bidden van het Onze Vader

 

Zingen:   Slotlied 425  Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

                (gemeente gaat staan)

 

Zegen      (amen (3x) met begeleiding organist)

 

  • De collecteschalen voor Kerk en Diaconie staan bij de uitgang.