*Zondag 5 juli 2020, is er weer dienst in onze Dorpskerk in Dalen ! !

Opgelet!  Klik op <Eredienst>  (blauw gedrukt)  voor het protocol van deze dienst!

De voorganger in deze dienst is Ds. Peter den Braanker

Organist: Jouke Hordijk

 

Liturgie

 

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

 

Muziek:                “Praise to the Lord, the Almighty”, CD nr. 13

 

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:            die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:            en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

 

Orgel:                   Lied 280

 

Kyrië-gebed

Orgel:                   Lied 985

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:    Nehemia 2: 1 -20

 

Muziek:                “Love divine”, CD nr. 7

 

2e Schriftlezing:    Handelingen 4: 32 – 36 en 5: 12 – 16

 

Muziek:                “Soul of my Saviour”, CD nr. 11

 

Preek

Orgelspel

Muziek:                “Praise my soul the King of heaven”, CD 3

 

Gebeden

Inzameling van de gaven

 

Orgel:                   Lied 978

 

Zegen

 

Orgelspel