Nieuws, september 2021
Hallo jongens en meiden!

Dit schooljaar beginnen we op 26 september, op startzondag, in de kerk. En dan later gaan we naar de Weme. Het thema van deze dag en dit kerkelijk jaar is   Van U is de toekomst’.


Deze zondagen is er ook zondagsschool:
– 10 oktober. Dan is er een doopdienst en beginnen we in de kerk. Het eindigt in de Weme.
-24 oktober; dan zijn we direct in de Weme.

Tijdens het uurtje op zondag lezen we vaak een verhaal. Regelmatig spelen we spelletjes, of we gaan iets knutselen. Soms zingen we een liedje.

Thuis al wat luisteren, wat bij het thema past?
Heerlijk spelen, eerlijk delen – Elly & Rikkert
Voor de groteren: Alles is gezegend – Typhoon met Freez

We hopen dit seizoen te beginnen met alle kinderen van de basisschool die zin hebben om erbij te zijn. Kom je er dit jaar ook (weer) gezellig bij?

  Aanmelden is niet nodig. Heb je toch een vraag? zondagsschool@dorpskerkdalen.nl of 0524-551251

Groetjes, de leiding van de zondagsschool


Nieuws, mei 2021Hallo jongens en meiden!

De titel van het Pinksterproject is ‘Ik beloof vreugde’. Dat is iets anders dan blijheid. Blij ben je als iets krijgt dat menselijkerwijs mooi en goed is. Vreugde is onlosmakelijk met God verbonden; we gaan uit van zijn goedheid.

IK BELOOF VREUGDE


Ga jij nu verder

Zondag 9 mei – 2 Koningen 2:1-18

Elisa voelt zich verdrietig, als Elia naar God is gegaan. Elia’s jas blijft achter, die is nu voor Elisa, die zijn opvolger mag zijn. God zegt tegen hem: Ga jij nu verder, laat mijn boodschap horen.

Welke zegeningen hebben jullie deze dag gemerkt, waardoor jullie Gods aanwezigheid kunnen voelen? Dank God voor deze zegeningen.

 


Ik zal met je zijnHemelvaartsdag 13 mei – Johannes 16:16-24Jezus is naar de hemel gegaan. De discipelen voelen zich alleen en zijn daarom verdrietig. Echter Jezus heeft beloofd ‘Ik zal met je zijn’. Op aarde is verdriet, maar als Jezus terugkomt zal er geen dood, pijn en verdriet meer zijn. We mogen tot God bidden.Bid met elkaar tot God voor de dingen waar je je verdrietig door voelt. Je mag erop vertrouwen dat je gebed door God wordt gehoord.

 


Ik beloof eeuwig levenZondag 16 mei – Johannes 17:1-13We kunnen plannen hebben voor de toekomst, maar er is zoveel waardoor het anders kan gaan. Over het sterven zegt Jezus: ‘Het eeuwige leven is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden heeft, Jezus Christus’. Jezus sterven en opstaan uit liefde, maakt de verbinding tussen de aarde en de hemel.Bid met elkaar tot God, vraag Hem om kracht om vol te houden en Hij zal je kracht geven.

 


Ik beloof de Heilige GeestZondag 23 mei – Handelingen 2:1-4, 22-24 en 37-40Op de Pinkstermorgen verschenen er een soort vlammen boven de hoofden van de discipelen, iedereen werd vervuld van de Heilige Geest en ze gingen praten in vreemde talen. Door de Heilige Geest komt er meer vreugde op aarde.Dank God voor de komst van de Heilige Geest.


Bron: Vertel Het Maar!

  • De titel van het Pinksterproject is ‘Ik beloof vreugde’. Dat is iets anders dan blijheid. Blij ben je als iets krijgt dat menselijkerwijs mooi en goed is. Vreugde is onlosmakelijk met God verbonden; we gaan uit van zijn goedheid.

Benieuwd naar de rest van het verhaal en een verwerking? Maak een gratis account aan (opengesteld nu veel kinderwerk stil ligt) op vertelhetmaar.nl

Ga vervolgens naar https://vertelhetmaar.nl/project/pinksterproject-2021/

 

Lukt het niet? Stuur ons dan een mailtje en dan sturen we de pdf-bestanden naar je toe.

Groetjes, leiding zondagsschool

 


Nieuws, januari 2021

Hallo jongens en meiden!

 

Veertigdagentijd 2021

Van 17 februari tot en met 3 april 2021 is dit jaar de Veertigdagentijd. Het zondagsschool project rondom Pasen begint dan ook. Helaas kunnen we er in de Weme niets aan doen, als de regels niet versoepelen.

Hopelijk lukt het ons om met enige regelmaat iets op onze website te zetten:

Een verhaal om thuis samen te lezen, of een knutsel of verwerking, misschien een keer een lied om samen te zingen. Hoe het precies wordt vormgegeven? Dat ligt nog een beetje aan de mogelijkheden op de site en de ‘vrije tijd’ om dit te regelen.

Dan kunnen we, vanuit huis, misschien toch samen ‘de weg naar Pasen’ vieren en beleven.

 

Wordt vervolgd en hou deze site in de gaten!…

Rooster 2021, vanwege Corona maatregelen:  Als de kerkdiensten weer doorgaan, start de zondagsschool ook!

Groetjes, de leiding van de zondagsschool

 


 

Nieuws, december 2020

Hallo jongens en meiden!

Doopdienst

Afgelopen zondag, 13 december, hebben we de doopdienst van Dorian mogen meemaken. We begonnen in de kerk, zagen hoe hij het water op zijn hoofd kreeg en vervolgens gingen we naar de Weme. Daar luisterden we naar Nikki die een verhaal voorlas, we oefenden alvast voor de video-opnames van de Kerstavonduitzending en we maakten samen een kunstwerk als cadeau voor Dorian.

Video-opnames

We zijn blij om te kunnen melden dat de video-opnames van zaterdag 19 december wel door kunnen gaan. Dus alle kinderen die hieraan meewerken: half 4 in de kerk zijn, dan kunnen we nog een keer oefenen en zullen dan rond 4 uur beginnen met de opnames.

Kerstafsluiting

Zondag 20 december was het plan, om ’s morgens in een gezellig uurtje, met de kinderen van de zondagsschool alvast Kerst beleven. Helaas sluit de kerk haar deuren en in navolging daarvan komt deze samenkomst ook te vervallen. Dus geen kerstafsluiting op 20 december!

Hopelijk mogen we jullie in het nieuwe jaar weer ontmoeten!

Groetjes, de leiding van de zondagsschool


Nieuws, september 2016  
Voor de zomervakantie hebben we het seizoen afgesloten met een hele leuke, goed bezochte kinderdienst. Er waren veel kinderen die mee werkten aan deze dienst. Er was een jeugdige ouderling van dienst en kinderen lazen gedichten, gebeden en uit de bijbel. Ook waren er kinderen die muziek maakten op drum, gitaar en keyboard en er was een kinderkoor speciaal opgericht voor deze dienst.Na afloop van de dienst zijn we met de kinderen van de zondagsschool naar de dierentuin geweest voor ons jaarlijkse uitje. We hadden een heel gezellige middag. Het nieuwe seizoen start voor ons op zondag 25 september. We beginnen dan in de kerk en zullen tijdens de dienst naar de Weme gaan. Deze zondag is er bezoek uit Bulgarije. Er komen ook twee kinderen mee. Op de zondagsschool gaan we het verhaal van de toren van Babel lezen en gaan de Bulgaarse kinderen en onze Nederlandse kinderen elkaar enkele woorden leren.In oktober hebben we dienst op zondag 2, 16 en 30 oktober, alle keren om 10.00 uur in De Weme. Iedereen van 4 tot en met 13 jaar is van harte welkom.
Groeten, Gerda, Nanja en Annet


Nieuws, juni 2016

In mei hebben we een gezellige maand gehad op de zondagsschool. We hadden verschillende kinderen te gast die op vakantie waren. Met Pinksteren zijn we begonnen in de kerk en daarna hebben we met z’n allen in De Weme het Pinksterverhaal gelezen en geknutseld.

In juni hebben we op 12 juni zondagsschool. Op zondag 26 juni is de laatste keer van dit seizoen. We blijven dan de hele dienst in de kerk omdat we een gezinsdienst hebben. Iedereen is van harte welkom. Informatie hierover vindt u eerder in deze Zandloper. Na de dienst zullen we het seizoen afsluiten met het jaarlijkse uitje.

We hopen op een mooie dienst en een gezellige dag.

Groeten,  Nanja, Annet en Gerda

 


Nieuws, april 2016

Maart was een feestelijke maand op de zondagsschool. Op 13 maart was er een doopdienst in de kerk. Na de doop gingen er heel veel kinderen mee naar de Weme. Dit was erg gezellig. We hebben met klei een hand gemaakt met een parel er in. Een parel in Gods hand. Voor deze dienst hadden we de kast van de zondagsschool opgeruimd. Hierin vonden we nog veel mooie boeken die niet meer gebruikt werden. Alle kinderen die mee waren naar de Weme mochten na afloop een boek uitzoeken. We hopen dat ze nog met plezier gelezen worden.

In maart was Gerda 10 jaar bij de zondagsschool. Daarom hebben we op 20 maart mooi versierde cakejes gegeten en hebben we bijbelbingo gedaan met mooie prijzen.

Op 27 maart is het Pasen en dan beginnen we met z’n allen in de kerk.

Ondertussen maken we plannen voor een gezinsdienst. Deze wordt gehouden op zondag 26 juni. Het wordt een dienst voor en door kinderen. We hopen dat er dan veel gezinnen naar de kerk komen.

We hebben weer zondagsschool om 10 uur in de Weme op 3 en 17 april en op 1 mei. Iedereen tussen 4 en 13 jaar is van harte welkom.

Groeten, Nanja, Annet en Gerda

 


Nieuws, februari 2016

Op zondag 10 januari zijn was de eerste zondagsschool van dit jaar. We hebben een schetsbordverhaal verteld over de schepping. Op 24 januari was er een doopdienst. We zijn begonnen in de kerk zodat we bij de doop konden zijn. Na de doop gingen er  veel kinderen met ons mee naar De Weme. Een deel ging naar de oppasdienst en een deel ging naar de zondagsschool. Het was erg gezellig. Op de zondagsschool hebben we het verhaal gelezen van de doop van Jezus in de Jordaan. Ook hebben we gezongen voor een jarige, was er een traktatie voor iedereen en hebben we boekrollen geknutseld.

Op zondag  7 en 21 februari en op 6 en 20 maart hebben we zondagsschool van 10 tot 11 uur in De Weme. Iedereen is van harte welkom.

Groeten, Annet, Nanja en Gerda

 


Nieuws, januari 2016

Op 20 december hebben wij het kinderkerstfeest in de kerk gevierd. Het was een gezellige dienst en we hadden een volle kerk. We begonnen met het aansteken van de kaarsen door Lieke en Irene. Daarbij lazen Sanna en Marieke een gedicht voor. Daarna hebben we een toneelstuk met mooie liedjes opgevoerd. Het ging over de verjaardag van de prins. Voor zijn verjaardag zou de prins naar het dorp komen en iedereen was druk zijn huis mooi te maken, behalve postbode Stamp.

Zondagschool(2)

Toen de prins naar het dorp kwam was iedereen nog zo druk met z’n huis of met het organiseren van een feest dat niemand de deur open deed voor de prins. De prins kwam toen bij postbode Stamp op visite die natuurlijk wel de deur open deed. Het verhaal paste mooi bij kerst. Jezus kwam naar de aarde en het is aan ons om ons hart voor hem te openen. De kinderen van de zondagsschool hebben het toneelstuk weer knap opgevoerd.

Zondagschool(1)

Na de pauze hebben we met elkaar gezongen en heeft het kinderkoor gezongen.  Nikki heeft het kerstverhaal voorgelezen en Nanja  een gedicht. Na afloop van de dienst kregen alle mensen een mooie kaart van postbode Stamp die ze nog kunnen versturen naar iemand.

Wij vonden het een geslaagde avond. Op zondag 10 en 24 januari 2016 hebben we weer zondagsschool. We starten om 10 uur in de Weme.

Groeten, Annet, Nanja en Gerda

 


Nieuws, december 2015

Op zaterdag 14 november hebben we een concert georganiseerd van Dimensions Juniors. Deze kindergospelgroep heeft een fantastisch concert gegeven met zang, dans en drama. Er waren veel bezoekers in de kerk en achteraf hebben we veel positieve reacties gekregen. Mocht u het concert gemist hebben, en wel interesse hebben, dan kunt u op 20 februari 2016 in de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Emmen een concert bezoeken. Van onze zondagsschool zingen Nikki en Sanna mee met Dimensions Juniors. Ze vonden het erg leuk in hun eigen kerk voor vrienden en bekenden te zingen.

zondagsch

Inmiddels zijn we op de zondagsschool begonnen met de voorbereidingen voor het kersttoneel. We hebben een leuk toneelstuk gevonden met bijpassende liedjes. Iedereen heeft een rol gekregen en de kinderen zijn goed aan het oefenen. Ook het kinderkoor is begonnen met het oefenen van de liedjes voor onze kerstdienst.

zondagsch2

De dienst zal op zondag 20 december 2015 om 19.00 uur plaatsvinden.

Iedereen is van harte welkom.

 

Groeten, Annet, Nanja en Gerda