In gesprek met……

Publicatiedatum: 

Januari 2024 ‘In gesprek met’….. Afgelopen 14 december was de eerste bijeenkomst van ‘In gesprek met…’. Na een zeer gezellige avond hopen we met een week of 6 weer af te spreken. De juiste datum vindt je op <deze pagina!> Dus voor agenda, informatie of laatste nieuws over ‘In gesprek met’…… naar het menu Kerkgemeente>… Lees verder »

2024 – Opnieuw beginnen?

Publicatiedatum: 

PKN – Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Misschien hebt u deze slogan de afgelopen tijd ook wel gehoord of gedacht. Er spreekt iets uit van ‘ik ga het in het nieuwe jaar beter doen, dan in het jaar die is geweest. Misschien hebt u ook meegedaan aan de traditionele nieuwjaarsduik. In veel plaatsen neemt men… Lees verder »

Beroep Ds. P.J. de Buck aangenomen!

Publicatiedatum: 

December 2023 Beste mensen, Het verheugd ons zeer dat Ds. PJ. de Buck het door onze gemeente op hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen! Ds. de Buck is momenteel verbonden aan de protestantse gemeente te Heerenveen. Op zondag 11 februari zal de bevestiging door Ds. Harm Veltman plaatsvinden. Vanaf 1 februari is de pastorie dus weer… Lees verder »

Nieuwjaarsreceptie – 9 januari 2024

Publicatiedatum: 

In het begin van het nieuwe jaar worden we meestal weer overstelpt met de vele goede wensen; ‘Veel Heil en zegen’, ‘Gelukkig Nieuwjaar’, de ‘Beste Wensen’ Wij wensen u voor het jaar 2024 ‘Een fijn jaar met veel Licht’ Uiteraard het licht van de zon, voor je nodige warmte. Maar vooral ook het ‘Licht’ dat… Lees verder »

Mededeling, voorzitter beroepingscommissie.

Publicatiedatum: 

Als voorzitter van de beroepingscommissie heb ik de volgende mededeling  voor u: Na het vertrek van Ds. Den Braanker dit najaar was onze gemeente vacant en is een beroepingscommissie samengesteld. Zij gingen met de daarbij behorende werkzaamheden aan de slag teneinde te voorzien in deze full time functie. De kerkenraad van onze dorpskerk kreeg 21… Lees verder »

Abonnementsgeld Zandloper

Publicatiedatum: 

Uit de jaarrekening 2023 is gebleken dat de opbrengsten van het abonnement van De Zandloper niet kostendekkend zijn. Met name het duurder worden van verzendkosten is hiervan de oorzaak. Hierdoor zijn wij helaas genoodzaakt om het abonnement in 2024 te verhogen naar  € 20,- per jaar. Dit is een verhoging van € 5,-. Hiervoor krijgt… Lees verder »

Als alles donker is…. én Kerst

Publicatiedatum: 

PKN/Petrus: Geloof, hoop en liefde in de Protestantse kerk. Het lijkt misschien gek om in deze weken voor Kerst bezig te zijn met verlies en verdriet. Hoort het niet te gaan over de verwachting van het licht? Maar ze heten niet voor niets de ‘donkere dagen voor Kerst’ – letterlijk omdat de zon zo vroeg… Lees verder »

Inzameldata bazaar 2024

Publicatiedatum: 

-Van de activiteitencommissie- De bazaar 2023 is afgesloten en was een groot succes. Bij de activiteiten commissie is het verzoek binnengekomen de inzameldata voor de bazaar 2024 vroegtijdig bekend te maken. Wij hebben de volgende data vastgesteld. Inzamelplaats is De Weme Hoofdstraat 24. Zaterdag 4 november 2023     10:00 –12:00 uur Zaterdag 20 januari 2024   … Lees verder »

Veranderingen in de kerk

Publicatiedatum: 

-Veranderingen gaan altijd door. In de maatschappij, in je werk, in je persoonlijke leven. Sommige veranderingen gaan heel langzaam en sommige gaan heel snel. De wereld waarin wij opgroeien is voor iedereen heel verschillend én toch verandert die wereld voor iedereen nu wel héél snel. Dit o.a. door de wereldwijde tragedies, zoals oorlogen, rampen, vluchten….,… Lees verder »