De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker. De organist is Geert Meendering m.m.v. Gerard Gerrits op saxofoon.

De collecte tijdens de dienst is voor pinkster zendingsweek, en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

De Bloemen van vorige week zondag zijn gegaan naar Mevr. Boer v/d Weide aan de Maandehof en de kaart is gezonden naar Mevr. Hidding-Naber eveneens aan de Maandehof.

Dienst van volgende week 31 mei: Voorganger in deze dienst  is Ds. Den Braanker uit Dalen.


Nieuws van onze kerkwebsite

Het verheugt ons dat het gemiddelde aantal bezoekers, van onze website, nog steeds toeneemt. Ook de groep vaste bezoekers, die regelmatig terugkeren, breidt zich langzamerhand uit. De ‘nieuwsgierigheid’ naar onze kerk en zijn gemeente neemt ook toe in de gemeentes om ons heen, wat wij uiteraard zeer op prijs stellen.

Voor het laatste nieuws en/of berichtjes wordt de Nieuwspagina regelmatig vernieuwd. Ook vind u daar de Zondagsbrief, die wekelijks tijdens de dienst wordt uitgereikt. De mooie gedichten die ds. Peter den Braanker, af en toe, voorleest tijdens de verkondiging, kunt u nalezen op de pagina Gedichten, onder de rubriek Beleving.

Hebt u zelf een gedicht, of een lied, dat u graag met ons wilt delen, mailt u dan naar de webbeheerder Peter Hollenga.

Nieuwe items zijn o.a. de Zusterkring en Bijbels Culinair ( Zang-en Gemeenteactiviteiten).


Agenda

27-5-2015: Een deel van groep 8 van de BWB-school brengt aan het einde van de morgen een bezoek aan onze kerk.

30-5-2015: van 9.30 uur – 12.00 uur vindt weer een inzameling van goederen plaats voor de bazaar bij fam. Lennips aan de Mars 10

 


Vlammend vuur
gedragen door de wind
daalt suizend neer
op de hoofden
waarvan geen haar
wordt gekrenkt.
Harten worden
met een warme
gloed doortrokken
met grote vreugde
als gevolg.
Tongen spreken
in alle talen.
Verstaanbaar voor
aller oren.
Grenzen worden
overschreden
muren neergehaald.
Het is de Geest
die zich openbaart.

 

PINKSTEREN!