De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Geert Meendering.

De collecte tijdens de dienst is voor de diaconie, en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

Volgende week zondag 1 juni is erom 10.00 uur weer dienst. Voorganger in deze dienst  is Ds. Den Braanker uit Dalen.


Eeuwen lang bestaat de aarde.
Al vanaf het Paradijs.
Schepping, die de Schat bewaarde,
voor primaire levenseis.

Schat in het leven ingebouwd
en één van vaste waarde,
waar men reeds eeuwen op vertrouwt
en nimmer blind op staarde.

Een Schat die niemand ooit kan zien,
als men er geen oog voor heeft.
Die Schat gaat hem voorbij misschien,
die om “God, noch gebod” geeft.

Maar vanaf het begin der aard,
reeds vanaf het Paradijs,
is ieder die Schat zoveel waard,
is ieder daarheen op reis.

Die Schat brengt ons eens de vrede,
eeuwig beveiligd voor roof,
vinden wij op het eind de rede,
in eeuwen lang bewaard geloof.


Agenda

3-6-2015: Brengt groep 8 van de BWB-school een bezoek aan onze kerk

15-6-2015: Bijbels koken

20-6-2015: Laatste inzameling goederen voor de bazaar


Groet van de gemeente

De Bloemen van vorige week zondag zijn gegaan naar  Mevr. Wilting-Kregmeier Dalerveensestraat 30 en de kaart is gezonden naar Dhr. G. van Oort aan de Voorkamp 8.


Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie te drinken achter in de kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.