De voorganger van vanochtend is Ds. den Braanker en de organist is Marijn de Jong uit Kampen.

Aan deze dienst zal het Christelijk Mannenkoor Hardenberg onder leiding van Jan Quintus Zwart haar medewerking verlenen.

De collecte tijdens de dienst is voor de opvang van vluchtelingen, en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

Volgende week zondag  27 september is er om 10.00 uur weer dienst. Voorganger in deze dienst  is Ds. J. Schorer van Wijk, uit De Wijk.

 


 

 

In de afgelopen weken werden wij geraakt door de verhalen en de beelden van vluchtelingen. Ze komen Europa binnen via gammele bootjes, lopen vele kilometers met kinderen aan de hand en overnachten in de open lucht of stationshallen. Op weg naar een onzekere toekomst, weg van oorlog en geweld.

De Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie maken zich grote zorgen.  Het is hoopvol dat zoveel gemeentes en mensen zich betrokken weten bij vluchtelingen en zich uitspreken voor gastvrijheid.

Ook de kerk van Dalen voelt zich betrokken.  Daarom zal de collecte van zondag 20 september a.s. worden bestemd voor de opvang van vluchtelingen. De opbrengst zal door de diaconie worden verdubbeld.

De collecte wordt dan ook van harte aanbevolen.


 

 

Agenda

25 september       concert Martinikoor Losser

10 oktober         najaar / boekenmarkt in de kerk

21 oktober         Kerkenraadsvergadering

Groet van de gemeente

De Bloemen van vorige week zondag zijn gegaan naar Mevr. Kerssies uit de Selkersgoorn, en de kaart is gezonden naar Dinie Uineken-Wilting welke momenteel verblijft in Clara Feyoena Heem

____________________________

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie te drinken achter in de kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

 

Tijdens de diensten

11 oktober –Muziekvereniging  Volharding

18 oktober – Enchanté o.l.v. Johan Westerbeek.

  8 november –  Oogstdienst : Chr. Mannenkoor Stadskanaal.

24 december –  Enchanté o.l.v. Johan Westerbeek.