De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Geert Meendering

De collecte tijdens de dienst is voor Diaconaat “Wereldhuis een veilige plek”, en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

Volgende week zondag  22 november is er om 10.00 uur weer dienst. Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst zullen de overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar  worden herdacht. Voorganger in deze dienst  is Ds. Den Braanker uit Dalen.

Kinderoppas   Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagschool opvang in de Weme. Zondag 29 november is er weer kinderopvang. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond; zie ‘Contactpagina’.

Activiteiten commissie   De activiteiten commissie kan weer spulletjes gebruiken voor de bazaar van 2016.  Wij zijn op zoek naar o.a.: klein huishoudelijke artikelen, serviesgoed, bestek, speelgoed, kleding, elektrische apparaten, glaswerk, boeken enz. Wij halen deze spullen graag bij u op. Hiervoor kunt u bellen met: Albert Zwiers 0524-551414 of Roelof Kamps 0524-222762

Kaartverkoop  Na afloop van de dienst van 29 november a.s. is er gelegenheid kerstkaarten te kopen achter in de kerk.

Vervoer naar de kerk. Wilt naar de kerk, en heeft u geen vervoer dan kunt u contact opnemen met: Annie Dekker 0524223742 of Hillie Soer 0524551910

 


 

Collecte Kerk in Actie Diaconaat: Wereldhuis, een veilige plek.   In het Wereldhuis komen vooral arbeidsmigranten. Een klein deel van de bezoekers is uitgeprocedeerde vluchteling. Daarnaast zijn er ook slachtoffers van mensenhandel of mislukte huwelijksmigratie in het Wereldhuis te vinden.  Het Wereldhuis is voor hen een plek om even op adem te komen en nieuwe vrienden te maken. Maar zij kunnen er ook terecht voor juridisch advies, een platform van belangenbehartiging, taalcursussen, fietslessen, medische zorg en starterstrainingen voor wie een eigen bedrijf wil beginnen. Het Wereldhuis wil de mensen zo helpen.

 


 

Agenda

25-11-2015 Kerkenraad vergadering

26-11-2015 Kerkdienst in Selkersgoorn.

14-12-2015 Bijbels koken

Groet van de gemeente

De Bloemen van vorige week zondag zijn gegaan naar de heer en mevr. Hidding aan de Kieftenweg nr. 34, en de kaart is gezonden naar dhr. J Knobbe in de Schutse.

 

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie te drinken achter in de kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

 

Tijdens de diensten:

24 dec. kerstnachtdienst: Enchanté  o.l.v. Johan Westerbeek.

25 december: Titus Troelstra Trompettist.