Op maandag 14 december gaan we weer verder met Bijbels Culinair. Naar alle waarschijnlijkheid geheel in het teken van het naderende Kerstfeest!

Ingrediënten Bijbels Culinair

De middag begint om 15.00 uur in de Weme met het voorbereiden en koken van de maaltijd waarna we om ca.18.00 uur aan tafel gaan. Aan u de keus om vanaf 15.00 uur mee te helpen met de voorbereiding of om 18.00 uur aan te schuiven voor de maaltijd. U mag ook gewoon vanaf 15.00 uur of 16.00 uur komen voor de gezelligheid. Er is bezigheid en koffie genoeg!

In verband met het inkopen doen vragen wij wel aan u om zich van tevoren op te geven! U kunt dit doen bij mij of bij Jeannet. Mondeling, per telefoon of e-mail! Ook kunt u de opgave doen, via het menu contact!

                       Peter en Jeannet den Braanker