De voorganger van vanochtend (1e advent) is Ds. Veltman uit Almelo, en de organist is Geert Meendering. De collecte tijdens de dienst is voor het Missionair werk, en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

Volgende week zondag (2e advent) 6 december is er om 10.00 uur weer dienst. Voorganger in deze dienst is mw. drs. Gijsen – Vos,uit Hoogeveen.


 

Bijbels Culinair
Op maandag 14 december gaan we weer verder met Bijbels Culinair. Naar alle waarschijnlijkheid geheel in het teken van het naderende Kerstfeest! De middag begint om 15.00 uur in de Weme met het voorbereiden en koken van de maaltijd waarna we om ca.18.00 uur aan tafel gaan Komt u eten of meehelpen met koken, graag even aanmelden Mondeling, per telefoon of e-mail! Tel. 551251 of e-mail: den.braanker.pa@planet.nl


Kerst 2015
Zondag 20 december wordt ’s avonds om 19.00 uur het Kinder kerstfeest gevierd. Medewerking aan deze dienst wordt verleend door het Kinderkoor en leden van Muziekvereniging Volharding.
Donderdag 24 december 21.00 uur ds. P. A. den Braanker, Kerstnachtdienst m.m.v. het koor “Enchaté” o.l.v. Johan Westerbeek en dhr. Dre Kruizenga, orgel.
Vrijdag 25 december 10.00 uur ds. P. A. den Braanker, Kerstmorgendienst m.m.v. dhr. T. Troelstra, trompet en dhr. G. Meendering, orgel.


 

Wat is Kerkbalans
“Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk naar het feest. Als ik geen woorden heb, bidt mijn kerk. Als ik hulp nodig heb, staat mijn kerk op de stoep. Ik heb mijn kerk nodig.” Jasper (24)
Mijn kerk
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missioniare projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er de actie Kerkbalans.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.


 

Agenda

14 december 2015 Bijbels culinair in De Weme
18 december Kerstconcert Muziekver. Volharding in de kerk.
14 t/m 18 december 2015 Kerkbalans 2016

Groet van de gemeente

De Bloemen van vorige week zondag zijn gegaan naar dhr. G.J.Vinke uit Stieltjeskanaal, en de kaart is gezonden naar Hidding- Veldhuis uit de Kieftenhof.

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie te drinken achter in de kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd