De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Geert Meendering

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

Volgende week zondag  27 december is er om 10.00 uur weer dienst. Voorganger in deze dienst  is dhr. Metselaar uit Hoogeveen.

 


 

 

Kerst 2015 

Zondag  20 december  wordt ’s avonds om 19.00 uur het  Kinderkerstfeest gevierd. Medewerking aan deze dienst wordt verleend door het Kinderkoor en leden van Muziekvereniging Volharding.

Donderdag   24 december 21.00 uur ds. P. A. den Braanker, Kerstnachtdienst m.m.v. het koor “Enchate” o.l.v. Johan Westerbeek . Organist in de dienst is Johan Westerbeek.

Vrijdag   25 december 10.00 uur ds. P. A. den Braanker, Kerstmorgendienst m.m.v. dhr. T. Troelstra, trompet en dhr. G. Meendering, orgel.

Zondag   27 december 10.00 uur dhr. Metselaar. Organist Geert Meendering.

Donderdag  31 december   19.30 uur Oudejaarsdienst   ds. P.A. den Braanker. Organist Geert Meendering.

 


 

 

Agenda

6-1-2016   Nieuwjaars receptie / Gemeenteavond.           Aanvang 20.00 uur

Groet van de gemeente

De bloemen van vorige week zondag, zijn gegaan naar: Kiers – Abbing aan de Luunkamp en de kaarten zijn gezonden naar Dhr. Witvers, en Mevr. Hidding Veldhuis.

 

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie te drinken achter in de kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd