In de maanden februari en maart worden weer verschillende Groothuisbezoeken georganiseerd door de ouderlingen. Het zijn bijeenkomsten met mensen uit dezelfde straat/wijk bij iemand thuis waarop met elkaar in gesprek gegaan wordt over zaken betreffende kerk en actualiteit. Naast het inhoudelijke gesprek is de gezelligheid van groot belang. Deze avonden zijn geschikt en ook bedoeld om elkaar beter te leren kennen. Ze zullen zo worden gepland dat ook de predikant aanwezig is/kan zijn.

Zijaanzicht Dorpskerk Dalen

Zijaanzicht Dorpskerk Dalen

 

 

 

 

 

 

U krijgt in de loop van januari een persoonlijke uitnodiging in de bus waarop u gevraagd wordt te reageren zodat de data van de avonden kunnen worden vastgelegd.