De voorganger van vanochtend is ds. Veltman en de organist is Dre Kruizinga.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie, en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

Volgende week zondag  17 januari is er om 10.00 uur weer dienst. Voorganger in deze dienst  is Ds. Den Braanker.

 

Kinderoppas  Voor de jongste kinderen is er op de volgende zondagen  opvang in De Weme.

24 januari            7 februari   

Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met:  Patrick Rodermond op 0524 795028 of via de contactpagina op onze kerkwebsite.

Nieuwjaarsreceptie  De door weersomstandigheden afgelaste nieuwjaarsreceptie is verplaatst naar Dinsdag 19 januari a.s. in de Weme. Aanvang 20.00 uur.

Groothuisbezoek  In de maanden februari en maart worden weer verschillende Groothuisbezoeken georganiseerd door de ouderlingen. Het zijn bijeenkomsten met mensen uit dezelfde straat/wijk bij iemand thuis waarop met elkaar in gesprek gegaan wordt over zaken betreffende kerk en actualiteit. Naast het inhoudelijke gesprek is de gezelligheid van groot belang. Deze avonden zijn geschikt en ook bedoeld om elkaar beter te leren kennen. Ze zullen zo worden gepland dat ook de predikant aanwezig is/kan zijn. U krijgt in de loop van januari een persoonlijke uitnodiging in de bus waarop u gevraagd wordt te reageren zodat de data van de avonden kunnen worden vastgelegd.

Kerkklok   Zoals het u wellicht is opgevallen wordt er al geruime tijd geen kerkklok meer geluid. Dit als gevolg van een defecte motor welke de kerkklok moet laten bewegen. Gelukkig is één en ander weer gerepareerd waardoor de vertrouwde klanken van onze kerkklok weer in Dalen zijn te horen.

 


 

 

Agenda

19-1-2016 Nieuwjaarsreceptie

20-1-2016 Pastoraal overleg

 

Groet van de gemeente

De Bloemen van vorige week zondag zijn gegaan naar:   Mevr.  Soer, aan de Brinken en de kaart is gezonden naar:         Dhr. J. Knobbe uit de Schutse.

 

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie te drinken achter in de kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

 

Kaartverkoop

Zondag 17 januari is er weer kaartverkoop achter in de kerk.

 

Doppenactie

Ook in 2016 gaan we weer gewoon verder met het inzamelen van plastic doppen. U kunt uw doppen deponeren in de mand voor in de kerk. Hiermee steunen wij de actie hulphond.