De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Geert Meendering.

De collecte tijdens de dienst is voor oecumene en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

Volgende week zondag  24 januari is er om 10.00 uur weer dienst. Voorganger in deze dienst  is Ds. Den Braanker.

 

Kinderoppas  Voor de jongste kinderen is er op de volgende zondagen opvang in De Weme.

24 januari            7 februari

Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met: Patrick Rodermond op 0524 795028 of via pagina Contact

Nieuwjaarsreceptie  De door weersomstandigheden afgelaste nieuwjaarsreceptie is verplaatst naar Dinsdag 19 januari a.s. in de Weme. Aanvang 20.00 uur.

Kaartverkoop   Na de dienst kunt u bij Hennie weer kaarten kopen  achter in de kerk.

Groothuisbezoek  In de maanden februari en maart worden weer verschillende Groothuisbezoeken georganiseerd door de ouderlingen.           Het zijn bijeenkomsten met mensen uit dezelfde straat/wijk bij iemand thuis waarop met elkaar in gesprek gegaan wordt over zaken betreffende kerk en actualiteit. Naast het inhoudelijke gesprek is de gezelligheid van groot belang. Deze avonden zijn geschikt en ook bedoeld om elkaar beter te leren kennen. Ze zullen zo worden gepland dat ook de predikant aanwezig is/kan zijn.            U krijgt in de loop van januari een persoonlijke uitnodiging in de bus waarop   u gevraagd wordt te reageren zodat de data van de avonden kunnen worden vastgelegd.

 


 

Oecumene. In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt op zondag 17 januari 2016 – Zondag voor de eenheid – gecollecteerd voor Oecumene.

Geloven ver van huis. Dat is de dagelijkse realiteit voor migranten die in Nederland verblijven. Honderdduizenden christenen van over de hele wereld moesten om allerlei redenen kort of lang geleden hun moederland verlaten. Gelukkig vinden velen van hen een gemeenschap waar zij hun geloof kunnen beleven, zich kunnen uiten in hun eigen taal en steun vinden bij elkaar. Ruim zeventig migrantenkerken en geloofsgemeenschappen, met ongeveer 70.000 leden, zijn aangesloten bij SKIN, Samen Kerk in Nederland. SKIN wil deze hechte gemeenschappen en hun voorgangers ondersteunen.


 

Agenda

18-1-2016 Vergadering Activiteiten commissie

19-1-2016 Nieuwjaarsreceptie in de Weme

20-1-2016 Ouderlingenoverleg in de Weme

 

Groet van de gemeente

De Bloemen van vorige week zondag zijn gegaan naar:  Dhr. G. Siebon aan de hoofdstraat, en de kaart is gezonden naar:                   Mevr. Dekker uit Dalerveen.

 

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie te drinken achter in de kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.