Bericht van de Kerkrentmeesters

“Geld verbindt”

Dit is misschien niet de eerste gedachte die bij u opkomt als het om geldzaken gaat. En al helemaal niet als er om uw bijdrage gevraagd wordt. Maar  geld is nodig om de kerk te onderhouden. En binnenkort krijgt u de acceptgiro toegestuurd voor de Paascollecte.

U kunt zichzelf de vraag stellen of u de kerk misschien nodig heeft om te volharden in uw geloof? Is geloven zonder gemeenschap niet te moeilijk, en wordt u daarin gesterkt door het wekelijks bezoeken van de eredienst? Of is de kerk voor u meer een ontmoetingsplek, om samen te bidden en te vieren? Of komt u niet zo vaak in de kerk maar vindt u het toch belangrijk dat de plaatselijke gemeente er is, voor belangrijke momenten in uw leven als doop, huwelijk of rouw, of gewoon, dat het een goed gevoel is dat de gemeente er is? Dat de gemeente aandacht besteedt aan de zieken, ouderen, en kansarme mensen, binnen de gemeente en daarbuiten? Of misschien is de kerk voor u wel een spiritueel en cultureel centrum waar ook buiten de eredienst allerlei initiatieven worden ontwikkeld op het gebied van toerusting en zingeving. Hoe dan ook de kerk is van ons samen, hij verbind ons. En als wij samen de kerk in stand willen houden dan is geld één van de bindende factoren.

Namens de kerkrentmeesters vraag ik u om uw gulle gave aan de Paascollecte.

Geertje Goelema-Koelman