De voorganger van vanochtend, de derde zondag van de 40 dagentijd,  is Ds. Den Braanker, en de organist is Geert Meendering

De collecte tijdens de dienst is voor het binnenlands diaconaat, en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

Volgende week zondag  6 maart  is er om 10.00 uur weer dienst. Voorganger in deze dienst  is Ds. Schorer van Wijk uit IJhorst.

Kinderoppas 

Tijdens de zondagschool is er kinderoppas in de Weme.  De volgende zondagen is er oppas:   6 maart, 20 maart en 3 april   Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond op  0524-795028 of via het Menu – contact.

 


 

ik heb nog 40 dagen tijd

Heb ik nog veertig dagen tijd  Voor het Paasfeest kan beginnen
Zijn er ieder jaar steeds weer Die dagen nodig om mij te bezinnen

Bezinnen doen we elke dag  Maar op zondag blijft het feest
Het blijft een dag van zon en lach  Dat is al eeuwen zo geweest

Maar voor we ’t Paasfeest laten komen In zijn allerhoogste glans
Van de Heer die weer gaat komen Gaan we bij onszelf weer langs

Heb ik nog iets goed te maken Is er nog een zere plek
Zijn er nog wat duistere zaken Houd ik mijzelf niet voor de gek

Als ik mijzelf zo heb bezonnen Ben ik klaar , wacht onbevreesd
Op de Heer die heeft gewonnen Van de dood, dan is het feest!

 


 

In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt op zondag 28 februari 2016 gecollecteerd voor de ondersteuning van Kerk in Actie Diaconaat: Een lach op het gezicht van kinderen in Nederland.

Onbezorgd, vrolijk en vol vertrouwen. Zo zijn kinderen. Toch leven er veel kinderen in Nederland die niet zo zijn. Kinderen in asielzoekerscentra bijvoorbeeld. Ze lopen rond met grote zorgen over hun ouders, over de toekomst en over het land waarvandaan ze zijn gevlucht.  Vandaag  is de collecte bestemd voor diaconale projecten in Nederland van Kerk in Actie.

 

Agenda

28 februari -16.45 uur – Stamppottenbuffet in de Weme

13 maart Dienst mmv. Erato Dalerveen.

27 maart Dienst mmv. Gerard Gerrits Saxofonist

Groet van de gemeente

De Bloemen van vorige week zondag zijn gegaan naar Mevr. Snijders uit Wachtum en de kaart is gezonden naar dhr. G Buls. Emmerweg 2/03

 

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie te drinken achter in de kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd