De voorganger van vanochtend, de vijfde zondag van de 40 dagentijd is Ds. Den Braanker en de organist is Geert Meendering.

In de dienst van vanmorgen zal Mare Anne Wegdam gedoopt worden.

Het gemengd koor Erato uit Dalerveen-Stieltjeskanaal zal haar medewerking verlenen aan deze dienst.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie, en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

Volgende week zondag  19 maart “Palmzondag” is er om 10.00 uur weer dienst. Voorganger in deze dienst  is Ds. Den Braanker uit Dalen.


 

Kinderoppas  Tijdens de zondagschool is er kinderoppas in de Weme. De volgende zondagen is er oppas. 20 maart, 3 april,17 april en 1 mei. Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond   op  0524-795028 of  via het Menu <contact>


 

In de Goede of Stille Week is er een cyclus van diensten (Paascyclus)

Er is een dienst op:

24 Maart 19.30u Witte Donderdag (viering Heilig Avondmaal),

25 Maart 19.30u Goede Vrijdag (een wake bij  het kruis),

26 Maart 10.00  Stille Zaterdag (een wake bij het graf) Kerk is open van 10.00 – 11.00 uur

27 Maart Paasmorgendienst. (m.m.v. Gerard Gerrits Saxofonist)

 


 

 

Agenda:

3 april 10.00 u  Dienst m.m.v. Chr. Gemengd Koor Stadskanaal – Muntendam.     O.l.v. Johan Pots                       Soliste : Judith Sportel.        Piano: Jimco Zijlstra                 en de organist  Ronald IJmker.

18 april: Bijbels koken 15.00 uur in de Weme

 

Groet van de gemeente:

De Bloemen van vorige week zondag zijn gegaan naar Mevr. Kromhout, Roosje Vosstraat 46 in Coevorden.

De kaart is gezonden naar Mevr. Assen-Engels  Dr. Cristiaansplein 6  Dalen

 

Koffiedrinken:

Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie te drinken achter in de kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

 

Kaartverkoop:

Na de dienst is er weer gelegenheid kaarten te kopen achter in de kerk.