De voorganger van vanochtend is Mw. drs. J. Maatjes-Hulsing  en de organist is Dre Kruizinga.

De collecte tijdens de dienst is voor JOP, en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

Volgende week zondag  10 juli is er om 10.00 uur weer dienst. Voorganger in deze dienst  is Ds. Den Braanker uit Dalen.

 

Lied van de maand 

Voor de dienst wordt het lied van de maand gezongen. Voor de maand juni is dit lied 975.


 

Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de dienst op 10 juli oppas in de Weme  Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met: Patrick Rodermond 0524-795028 of via het <contactmenu>, op deze site.


 

Cantorij

Tijdens een onlangs gehouden overleg werd het gemis van een cantorij weer eens benadrukt. Er is afgesproken om bij voldoende deelname weer een cantorij op te starten. Hiervoor is reeds een dirigent benaderd welke beschikt over ruime ervaring betreffende koordirectie. Nu zijn we op zoek naar zangers en zangeressen welke op een ongedwongen wijze o.a. liederen uit het nieuwe liedboek willen instuderen. Voor inlichtingen en opgave kunt u contact opnemen met:  Jannie Houkes.  Telefoon 0524552025


Haten

Soms haat ik God; Om alles wat er om me heen gebeurt.
Dan ga ik naar de kerk en daar wordt me duidelijk gemaakt
Dat ik degene ben die zeurt.

Kijk in Bijbelboek Job wordt er dan gezegd:
God sloot een verbond met de duivel;
De schuld moet bij de duivel worden gelegd.

Maar vergeet ook niet je eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Niet alle schuld van wat jou overkomt ligt altijd bij een ander.
Soms is het gewoon het lot of een wisselwerking of een situatie 


 

Agenda

20-7 Eerste Bazaar

27-7 Tweede Bazaar

03-8 Derde Bazaar

04-9 Drentse dienst

18-9 Startzondag

25-9 Dienst m.m.v.     Gem. Koor Sursum Corda uit Ane-Gramsbergen

 

Groet van de gemeente

De Bloemen van vorige week zondag zijn gegaan naar Dhr. B. Jansen, en de kaart is gezonden naar Mevr. R. Lucas-Meijering.

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie te drinken achter in de kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd