De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker, en de organist is Geert Meendering

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

Volgende week zondag  18 december is er om 10.00 uur weer dienst. Voorganger in deze dienst  is Ds. Den Braanker uit Dalen.

Voor de dienst wordt het lied van de maand gezongen.  Voor de maand December is dit Lied 461.

 

Kinderoppas:

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagsschool opvang in de Weme. Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site. De volgende datum is er kinderopvang:  11 december


Nieuwe diaken:

De diaconie is verheugd u de heer Kees Kromhout te mogen voorstellen als plaatsvervanger voor de vertrekkende heer Egbert Maassen van den Brink. Bij geen wettige bezwaren zal de heer Kromhout in maart officieel worden bevestigd als ambtsdrager. Vanaf 1 januari zal hij als diaken al actief zijn, waardoor de taken, vanwege het tijdelijk afwezig zijn van twee ambtsdragers, kunnen worden opgevangen.

Namens de diaconie Henk Kortman, voorzitter


Kaartverkoop:

Na de dienst is er weer kaartverkoop achter in de kerk. Er zijn nog voldoende kerstkaarten verkrijgbaar.


Kerstconcert Volharding:

Ook dit jaar verzorgt Volharding een kerstconcert in de kerk  van Dalen. Onder de bezielende leiding van Jan Bergsma  wordt een keur aan kerstmuziek ten gehore gebracht.   Het orkest begeleidt ook de samenzang.  Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 december. Aanvang 19.30 uur. Toegang  gratis. De muzikanten van Volharding nodigen u van harte uit!


Vervallen dienst:

Dit jaar zal er wel een Oudejaarsavonddienst worden gehouden, maar de dienst op nieuwjaarsmorgen komt te vervallen.


Agenda

17 December: 20.00 uur     Kerstconcert  Loo en Drostensingers m.m.v.  gospelkoor Joy.

18 December: 10.00  uur    Dienst m.m.v. Enchanté o.l.v.    Johan Westerbeek.

18 december:  18.30 uur    Kerstfeest van de  zondagschool.

23 December: 19.30 uur     Kerstzangavond  Muziekvereniging. “Volharding”

24 December:   Kerstnachtdienst m.m.v. Mannenkoor HEM uit Oosterhesselen.

31 December: 19.30 uur      Oudejaarsavond dienst

Groet van de gemeente

De Bloemen van vorige week zondag zijn gegaan naar:  Maaike Mepschen De Mars 5 en de kaart is gezonden naar: Dhr. J. Bouwmeester Nam-weg 15 Dalerveen

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie te drinken achter in de kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd