De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker. Het koor Enchanté o.l.v. Johan Westerbeek zal haar medewerking verlenen aan deze dienst. De organist van vanmorgen is Dre Kruizinga.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie, en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

Vanavond is er weer dienst om 18.30 uur. In deze dienst zal het Kerstfeest van de kindernevendienst worden gevierd. Hieraan zal meegewerkt worden door een kinderkoor en enkele jonge muzikanten.

Volgende week zaterdag is er om 21.00 uur de Kerstnachtdienst m.m.v. Hesseler Eerste Mannenkoor uit Oosterhesselen. Voorganger in deze dienst is: Ds. Den Braanker uit Dalen.

Zondag 25 december 1e Kerstdag  is er om 10.00 uur dienst m.m.v. Greetje Pos, dwarsfluit.                  Voorganger in deze dienst is: Ds. Den Braanker uit Dalen.

Zaterdag 31 december is er 19.30 uur Oudejaarsavond dienst. Voorganger in deze dienst is: Ds. Den Braanker uit Dalen

Zondag 1 januari is er geen dienst

Zondag 8 januari is er om 10.00 uur weer dienst. Voorganger in deze dienst is: Ds. H. Borst uit Sleen.

 

Nieuwe diaken, 

De diaconie is verheugd u de heer Kees Kromhout te mogen voorstellen als plaatsvervanger voor de vertrekkende heer Egbert Maassen van den Brink. Bij geen wettige bezwaren zal de heer Kromhout in maart officieel worden bevestigd als ambtsdrager. Vanaf 1 januari zal hij als diaken al actief zijn, waardoor de taken, vanwege het tijdelijk afwezig zijn van twee ambtsdragers, kunnen worden opgevangen. 

Namens de diaconie Henk Kortman, voorzitter


Agenda

23 December: 19.30 uur  Kerstzangavond  Muziekvereniging. “Volharding”

11 Januari 2017: 20.00 uur  Nieuwjaarsreceptie in de Weme

29 januari 2017: 10.00 uur   Dienst m.m.v. Chr. Mannenkoor Valerius uit Emmen o.l.v. Luuk Tuinder, organist is Jan Lenselink.

 

Groet van de gemeente

De Bloemen van vorige week zondag zijn gegaan naar: Dhr. L. Kiers Emmerweg 37  en de kaart is gezonden naar Dhr. Bogaard in de Schutse.

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie te drinken achter in de kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.