De voorganger van vanochtend is Ds. H. Borst uit Sleen, en de organist is Dre Kruizinga.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie, en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

Volgende week zondag  15 januari is er om 10.00 uur weer dienst. Voorganger in deze dienst  is Ds. Den Braanker uit Dalen.

Lied van de maand:

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand Januari is dit: Lied 286


Kinderoppas:

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagschool kinderopvang in de Weme. Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met: Patrick Rodermond via het <contactmenu> op deze site of  telefoon 0524-795028 .


Nieuwjaarsreceptie:

Uw kerkenraad wenst u allen een heel goed en gezond 2017.  Tevens nodigen wij u graag uit voor de NIEUWJAARSRECEPTIE  op woensdag 11 januari  in “De Weme”, aanvang 20.00 uur. We kunnen elkaar dan de hand schudden, terugkijken op 2016 en natuurlijk vooruit naar 2017. Dit vanzelfsprekend onder het genot van een hapje en een drankje. U bent zeer welkom !


Bijbels Culinair: 

Op donderdag 26 januari gaan we weer verder met Bijbels Culinair. Er zal weer een heerlijk menu worden samengesteld. De reden voor de verplaatsing naar de donderdag is dat de Weme vanaf januari op de maandagavond wordt verhuurd. De middag begint om 15.00 uur in de Weme met het voorbereiden en koken van de maaltijd waarna we om ca.18.00 uur aan tafel gaan. Aan u de keus om vanaf 15.00 uur mee te helpen met de voorbereiding of om 18.00 uur aan te schuiven voor de maaltijd. U mag ook gewoon vanaf 15.00 uur of 16.00 uur komen voor de gezelligheid. Er is bezigheid en koffie genoeg! Er zal een kleine bijdrage (in de orde van 6 a 7 euro) gevraagd worden. In verband met het inkopen doen vragen wij u om zich van tevoren op te geven! U kunt dit doen bij Ds. Den Braanker of bij Jeannet den Braanker. Mondeling, per telefoon of e-mail!  Tel. 551251 of via het <contactmenu> op deze site.


Agenda:

11 januari: Nieuwjaarsreceptie 20.00 in de Weme

26 januari: Bijbels culinair v.a. 15.00 uur in de Weme

29 januari:  Chr. Mannenkoor “Valerius” uit Emmen

Groet van de gemeente

De Bloemen van zondag 18 december zijn gegaan naar :  Annie Dekker uit Dalerveen en de kaart is gezonden naar : Jantje Wassen uit Wachtum.

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie te drinken achter in de kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd

Kaartverkoop

Zondag 15 januari  is er na de dienst weer kaartverkoop achter in de kerk.