De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Geert Meendering.

De collecte tijdens de dienst is voor het  Samen werken aan oecumene, en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

Volgende week zondag  22 januari is er om 10.00 uur weer dienst. Voorganger in deze dienst  is Ds. Den Braanker uit Dalen

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand Januari is dit: Lied 286

Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagschool kinderopvang in de Weme. Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met: Patrick Rodermond via het <contactmenu> op deze site of  per telefoon 0524-795028 . Er is kinderoppas: 15 januari, 29 januari, 12 februari en 26 februari


Bijbels Culinair 

Op donderdag 26 januari gaan we weer verder met Bijbels Culinair. Er zal weer een heerlijk menu worden samengesteld. De middag begint om 15.00 uur in de Weme met het voorbereiden en koken van de maaltijd waarna we om ca.18.00 uur aan tafel gaan. Aan u de keus om vanaf 15.00 uur mee te helpen met de voorbereiding of om 18.00 uur aan te schuiven voor de maaltijd. U mag ook gewoon vanaf 15.00 uur of 16.00 uur komen voor de gezelligheid. Er is bezigheid en koffie genoeg! Er zal een kleine bijdrage (in de orde van 6 a 7 euro) gevraagd worden. In verband met het inkopen doen vragen wij u om zich van tevoren op te geven! U kunt dit doen bij Ds. Den Braanker of bij Jeannet den Braanker. Mondeling, per telefoon of e-mail!  Tel. 551251 of e-mail: via het <contactmenu> op deze site.


Eredienst zondag 29 januari

Het koor Chr. Mannenkoor “Valerius” uit Emmen, werkt mee aan de dienst van 29 januari. Jan Lenselink is de organist en dirigent is Luuk Tuinder.        Het Christelijk Mannenkoor Valerius bestaat ruim zeventig jaar. De mannen van Valerius staan naar eigen zeggen nog midden in de samenleving en zoeken onder leiding van dirigent Luuk Tuinder steeds naar nieuwe muzikale wegen.


Kaartverkoop.

Na de dienst is er weer kaartverkoop achter in de kerk.


Agenda

26 januari: Bijbels culinair v.a. 15.00 uur in de Weme

29 januari:  Chr. Mannenkoor “Valerius” uit Emmen

5 februari: Viering heilig avondmaal

19 februari: Stamppotten buffet.

Groet van de gemeente

De Bloemen van vorige week zondag zijn gegaan naar Mevr. Pita Hoegen Kieftenweg 11 en de kaart is gezonden naar de familie Rodermond Mr. Cassastraat 62

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie te drinken achter in de kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd

Stamppottenbuffet

Het stamppottenbuffet is gepland op zondag 19 februari 2017   In februari zullen er weer opgavelijsten klaarliggen in de Kerk en de Weme.