De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker, en de organist is Geert Meendering

De collecte tijdens de dienst is voor Catechese en Educatie, en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

Volgende week zondag  29 januari is er om 10.00 uur weer dienst. Voorganger in deze dienst  is Ds. Den Braanker uit Dalen.

Lied van de maand:

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand Januari is dit: Lied 286


Kinderoppas:

 Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagschool kinderopvang in de Weme. Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met: Patrick Rodermond via het <contactmenu> van deze site, of  telefoon 0524-795028 .  Er is kinderoppas:  29 januari, 12 februari en 26 februari


Diaconie collecte voor 29 januari. 

 Mensen zien lepra, God ziet een parel.
Lepra is een oude ziekte die al in de tijd van de Bijbel voorkwam.  Maar die ook nu, in de 21e eeuw nog honderdduizenden slachtoffers per jaar eist. Daarom wordt ieder jaar op de laatste zondag van januari aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte.


HET GOEDE NIEUWS DELEN

De collecte van vandaag is bestemd voor catechese in de Protestantse Kerk. Veel kerken zoeken naar de juiste vorm voor catechese en kloppen met hun vragen aan bij JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Vragen zoals: Hoe zorg ik dat catechese leuk is, maar ook leerzaam? We willen iets nieuws, maar welke methode moeten we kiezen? Jongeren hebben het druk. Hoe zorgen we dat ze weer op de catechese komen?

JOP helpt kerken bij deze vragen. Door trainingen, advies en het ontwikkelen van materiaal. Met uw steun kan JOP in 2017 een nieuwe methode ontwikkelen voor het tienerwerk! Catechese in de plaatselijke kerk is van groot belang. Want tijdens catechese leren jongeren de basis van navolging

van Jezus Christus. Dat is van grote waarde! Dankzij  uw bijdrage kan JOP kerken blijven helpen met catechese. Ook in de toekomst willen we het goede nieuws van Jezus Christus blijven delen met de nieuwe generaties. Daar collecteren we voor. Van harte aanbevolen.


Agenda

26 januari: Bijbels culinair v.a. 15.00 uur in de Weme

29 januari:  Chr. Mannenkoor “Valerius” uit Emmen

5 februari: Viering heilig avondmaal

19 februari: Stamppotten buffet.

Groet van de gemeente

De Bloemen van vorige week zondag zijn gegaan naar: Mevr. Velthuis-Kalkdijk aan de Schoolstraat 6  en de kaart is gezonden naar: Richard Spang Emmerweg 39

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie te drinken achter in de kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd

Bijbels Culinair                                              

Op donderdag 26 januari gaan we weer verder met Bijbels Culinair. De middag begint om 15.00 uur in de Weme met het voorbereiden en koken van de maaltijd waarna we om ca.18.00 uur aan tafel gaan.  Wilt u meedoen of mee eten: opgave bij Ds. Den Braanker, of bij Jeannet den Braanker. Mondeling, per telefoon 0524 551251, of via het <contactmenu> op deze site.