Provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe

 Muzikale studieconferentie

 woensdag  22 februari 2017

 Jozefkerk

Collardslaan 2A

Assen

Inloop 19.00 uur     Aanvang 19.30 uur     Toegang gratis

 

Samen zingend verder

Vlammen zijn er vele,

één is het licht,

wij zijn één in Christus.   

lied 970

Als Raad van Kerken willen we met onze tweejaarlijkse studieconferentie nu een bijdrage leveren aan het Lutherjaar 2017.

Op 31 oktober 1517 begon de augustijner monnik Maarten Luther met 95 stellingen een discussie om de kerk te hervormen.

Dat liep uit op een scheiding van katholieken en protestanten.

Wij komen gelukkig weer geregeld bij elkaar en willen nu samen deze gebeurtenis herdenken. We gaan dat zingend doen.

In de spiritualiteit, die spreekt uit liederen,  herkennen wij veel bij elkaar. Dr. Evert Jonker emeritus hoogleraar praktische theologie was voorzitter was van de commissie die het Nieuwe Liedboek samenstelde. Hij zal onze gids zijn. Hij begint met de geloofsbeleving van liederen van Luther en eindigt bij Huub Oosterhuis en Henk Jongerius. Hij vertelt over de achtergrond van de liederen en wij ervaren samen hoe ze klinken. Als we elkaars liederen leren zingen, raken we thuis in elkaars belevingswereld.

Programma

19.00   inloop

19.30   opening dr. Bert Altena

19.35   dr. Evert Jonker

20.20   pauze

20.35   dr. Evert Jonker

21.15   pastoor Koos Tolboom

21.30   sluiting

Aanmelden kan telefonisch: 0591-610519, Joop van Luit, Emmen.

RvK Groningen/Drenthe