De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Dre Kruizinga. Tijdens deze dienst is er viering van het heilig avondmaal.

De collecte tijdens de dienst is voor het werelddiaconaat  en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

Volgende week zondag  12 februari is er om 10.00 uur weer dienst. Voorganger in deze dienst  is Ds. H. Veltman uit Almelo.

Lied van de maand:

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand februari is dit: Lied 982


Kinderoppas:

 Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagsschool kinderopvang in de Weme. Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met: Patrick Rodermond via telefoon: 0524-795028 of via het <contact>menu op deze site. Er is kinderoppas: 26 februari.


 In de diensten:

  • Claudia Ophof, dochter van Alfred en Bozena Ophof,  Prakkestraat 9, Coevorden,  zal in de dienst op zondag 19 februari een zegen ontvangen
  • In de dienst van zondag 5 maart zal de doop plaatsvinden van Tom Knufing, zoon van Stanley en Tini Knufing, Sleedoornstraat 46

Stamppottenbuffet 2017 :

De Activiteitencommissie organiseert op  zondagmiddag 19  februari het jaarlijkse  stamppottenbuffet, aanvang 16.45 uur in de Weme.  In een ontspannen sfeer laten we ons  verrassen. Een aantal vrijwillig(st)ers haalt alles uit de kast  en presenteren culinaire hoogstandjes in de vorm van o.a. Stamppot Boerenkool, Hutspot, Vijfschaft, Zuurkool. Er is  volop gelegenheid om bij te praten. Doe gezellig mee en kom zondagmiddag 19  februari naar De Weme. U kunt u hiervoor aanmelden middels de lijsten welke in de kerk en de Weme liggen, of telefonisch bij: Roelof Kamps 0524-222762.


Agenda

19 Februari:   Stamppotten buffet

16 Maart:   Vrijwilligersavond

8 April:   Eerste inzameling van goederen voor de bazaar

Groet van de gemeente

De Bloemen van vorige week zondag zijn gegaan naar: Fam. Boneschansker, Weiert 11  en de kaart is gezonden naar: Fam. Hidding Kieftenweg 34.

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie te drinken achter in de kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd

Avondmaalsgedachte

Zo ver het Oosten
van het Westen ligt
zijn onze zonden
weggedragen.

Vanuit het Oosten
rijst de Zon,
verlicht ons
tot het Westen

begraven
al wat is weggedragen
om elke morgen
ons weer op te wekken
in Zijn Licht.