De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Bert Otten.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

Volgende week zondag  26 februari is er om 10.00 uur weer dienst. Voorganger in deze dienst  is Ds. Den Braanker uit Dalen.

Lied van de maand:

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand februari is dit: Lied 982.


Kinderoppas: 

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagschool kinderopvang in de Weme. Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met: Patrick Rodermond, telefoon 0524-795028 , of via het <contact>menu op deze site. Er is kinderoppas: 26 februari. 13 maart, 26 maart.


Stamppottenbuffet 2017:

De Activiteitencommissie organiseert vanmiddag het jaarlijkse  stamppottenbuffet, aanvang 16.45 uur in de Weme.  In een ontspannen sfeer laten we ons  verrassen. Een aantal vrijwillig(st)ers haalt alles uit de kast  en presenteert culinaire hoogstandjes  in de vorm van o.a. Stamppot Boerenkool, Hutspot, Vijfschaft, Zuurkool.  Er is  volop gelegenheid om bij te praten. Doe gezellig mee en kom vanmiddag naar De Weme. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Opgave kan via de lijst welke op tafel ligt of bij iemand van de activiteiten commissie.


In de diensten:

In de dienst van zondag 5 maart, zal de doop  plaatsvinden van Tom Knufing, zoon van Stanley en Tini Knufing, Sleedoornstraat 46

en zal Claudia Ophof, dochter van Alfred en Bozena Ophof, Prakkestraat 9,  Coevorden, een zegen ontvangen.


Agenda

19 Februari: Stamppotten buffet

5 Maart: Doopdienst

16 Maart: Vrijwilligersavond

2 April: Dienst m.m.v. Gemengd koor Muntendam / Stadskanaal

8 April: Eerste inzameling van goederen voor de bazaar

Groet van de gemeente

De Bloemen van vorige week zondag zijn gegaan naar: Mevr. Keen – Frome,  Hooya’s Oord  3 welke tijdelijk in de Selkersgoorn verblijft en de kaart is gezonden naar:  Mevr. H Hilbrands – Wilting Schoolstraat 15 , welke tijdelijk in de Schutse verblijft.

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie te drinken achter in de kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd

Kaartverkoop

Na de dienst is er weer kaartverkoop achter in de kerk.