De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Bert v/d Klis

De collecte tijdens de dienst is voor de Missionair Werk en Kerkgroei: Help de nieuwe kerk in Zwijndrecht,  en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

Volgende week zondag  14 mei is er om 10.00 uur weer dienst. Voorganger in deze dienst  is Ds. Den Braanker uit Dalen.

Er is vanmorgen ook oppas en zondagsschool in de Weme. Iedereen van 0 t/m 12 jaar is van harte welkom

LIED VAN DE MAAND

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand mei is dit: Lied 700 .


KINDEROPPAS 

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagschool opvang in De Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site. De volgende data is er weer kinderopvang:  21 mei.  


Vrijheid

Waarom kunnen mensen op aarde,                                                                              

verschillend van cultuur, geloof en kleur,                                                                                  

elkaar niet laten in elkanders waarde,                                                                                            

niet gezamenlijk door diezelfde deur.

De deur van vrede, vrijheid en welbehagen,                                                                           

geen oorlog meer in deze dagen.                                                                                              

Willen wij ons hier aan wagen?

 

Vrede, vrijheid, zonder overheersing leven,                                                                       

laten we er met z’n allen naar streven,                                                                           

ieder zijn vrijheid maar in één wereld leven.                                                                              

Vrijheid doe je met elkaar,                                                                                                       

niet voor een dag, niet voor een jaar.   Vrijheid?                                                              

Vrijheid geef je door.

 

Kelly Sakkers


Agenda

14 mei   10.00 uur,  Eredienst  ds. P. A. den Braanker

20 mei  9.30 – 11.30 uur,   Inzameling goederen voor de bazaar. de Mars 10, Dalen

21 mei 10.00 uur,   Doopdienst   ds. P. A. den Braanker

28 mei 10.00 uur   Eredienst   ds. Schuil, Veenendaal

Groet van de gemeente

De Bloemen van vorige week zondag zijn gegaan naar:  Arie Veenendaal De Spil 3  en de kaart is gezonden naar:  Ds. Schorer in IJhorst.

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie te drinken achter in de kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Doppenactie

U kunt uw doppen deponeren in de mand voor in de kerk. Hiermee steunen wij de actie hulphond.