De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Geert Meendering

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

Volgende week zondag  21 Mei is er om 10.00 uur weer dienst. Voorganger in deze dienst  is Ds. Den Braanker uit Dalen. Tijdens deze dienst zullen Karsten Berend Maat en Yente Gerike Bosman worden gedoopt.

LIED VAN DE MAAND

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand mei is dit: Lied 700 .


KINDEROPPAS 

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagschool opvang in De Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site.  De volgende data is er weer kinderopvang.  21 mei en 4 juni.


COLLECTEMUNTEN    

De munten kunt u op doordeweekse avonden kopen aan de  Meester Cassastraat 62 (Dalen). En op zondag 28 mei na de dienst in de consistorie kamer. Betalen kan contant, of na het ophalen via overboeking.


ACTIVITEITENCOMMISSIE ZAMELT IN                                                                            

De handelsvoorraad voor de zomermarkten wordt weer op peil gebracht. De eerstvolgende inzamel dag is zaterdag 20 mei   (9.30-12.00 u), Het inzameladres is: fam. Lennips, De Mars 10 te Dalen. De bazaars zijn dit jaar tijdens de zomermarkten op 26 juli, 2 en 9 augustus. We zoeken: boeken, serviesgoed, huishoudelijke apparatuur, cd’s, dvd’s, grammofoonplaten, videogames, speelgoed, verlichting, kleding, bijouterie, wol, schoenen enz. (geen meubels). Levert het brengen op bovengenoemde dag problemen op, neem dan gerust contact op met Roelof Kamps tel. 06-20475822 of Albert Zwiers tel. 0524551414.


KAARTVERKOOP     

Zondag 21 mei,  is er na de dienst weer kaartverkoop achter in de kerk.

Agenda

20 mei. 9.30 – 11.30   Inzameling goederen voor de bazaar. de Mars 10, Dalen

21 mei 10.00 uur   ds. P. A. den Braanker, doopdienst

28 mei 10.00 uur    ds. A Schuil, Veenendaal

4 juni 10.00 uur   ds. P. A. den Braanker, Pinksteren m.m.v. Greetje Pos dwarsfluit en Geert Meendering orgel

11 juni 10.00 uur    ds. P. A. den Braanker,

Groet van de gemeente

De Bloemen van vorige week zondag zijn gegaan naar:  Mevr. P. Hoegen Kieftenweg 11 en de kaart is gezonden naar:  Mevr. Jalving Koopman, Burg. Fontein straat 24

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie te drinken achter in de kerk.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd !