In het weekend van 23 april hadden we bezoek uit Ruse, Bulgarije.

Nikolai, Micha, Anna, Victoria en Bojana. Op vrijdagochtend heeft Kees Matthijsse ze uit Dortmund gehaald en in Dalen hebben ze een stop gemaakt bij de school waar de koningsspelen in volle gang waren. Alle kinderen in oranje maakten een vrolijke indruk. Hierna heeft Kees de Bulgaren naar het huis van Sieta en Kees Oosterhof gebracht. Zij waren een weekend weg en stelden hun huis open voor de gasten.

Net als bij andere bezoeken hebben we bij Peter Hollenga geluncht. Er stonden weer veel lekkere broodjes op tafel. ’s Middags  hebben we een wandeling door het dorp gemaakt en ’s avonds hebben we gegeten bij Peter Hollenga waar Kees M. een spaghetti maaltijd had gemaakt. Na het eten heeft Sjouke nog gitaar gespeeld.

Op zaterdag zijn Henk Dekker en Sjouke samen met Micha en Nikolai naar de Deltawerken in Zeeland geweest. Het was een indrukwekkende dag. Omdat Micha bouwkundige is, was hij erg geïnteresseerd in de bouw van de deltawerken. In een film zagen ze de watersnoodramp uitgebeeld, dit was erg aangrijpend. De mannen hebben een hele mooie dag gehad.

De dames en Bojana (7 jaar) zijn naar Ellert en Brammert geweest. Samen met Lammy, Jikkie, de familie Rodermond, familie Kos, Marieke, Irene en haar moeder hebben we er een gezellige dag van gemaakt. ’s Middags zijn we naar het bezoekerscentrum van het Dwingelerveld geweest. Vooral de kinderen van de zondagsschool hebben samen met Bojana een leuke dag gehad.

Na afloop zagen we elkaar allemaal weer bij een gezamenlijk stamppot diner bij de familie Kos thuis. Hier werden enthousiaste verhalen uitgewisseld en werd er weer muziek gemaakt.

Zondagochtend zijn we naar de kerk gegaan. Tijdens de dienst gingen de kinderen van de zondagsschool samen met Bojana naar de Weme. In de kerk ging het verhaal over Thomas die pas geloofde nadat hij had gezien dat Jezus was opgestaan. In Bulgarije werd ook op deze dag hetzelfde verhaal gelezen in de kerk. In de dienst werd gitaar gespeeld door Sjouke en aan het einde van de dienst vertelde Anna hoe fijn het was dat ze vrij konden reizen naar Dalen en dat ze in vrijheid het geloof mochten beleven. Alle vier  volwassen gasten zijn geboren tijdens het communisme. In die tijd was het niet toegestaan om openlijk te geloven. Op dit moment zijn er weer allerlei veranderingen gaande waardoor ze zich moeten voorbereiden dat de vrijheid misschien weer verdwijnt. Het was een emotionele toespraak.

Op zondagavond hebben we samen met veel  gemeenteleden gegeten in de Weme. Er was soep, veel pannenkoeken en lekkere toetjes, klaargemaakt door Jeannet met hulp van een aantal mensen. Het was een gezellige avond met veel ontmoetingen, zowel van mensen binnen onze gemeente alsook met de Bulgaren. We vinden het fijn dat er verschillende mensen aansluiten bij de activiteiten. We kijken terug op een heel geslaagd bezoek.

Peter, Sjouke, Petrus, Lammy, Sieta,

Kees O., Kees M, Nanco en Gerda