De voorganger van vanochtend is Ds. Schuil en de organist is Geert Meendering.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie en de uitgangscollecte voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

Volgende week zondag  4 juni is er om 10.00 uur weer dienst. Voorganger in deze dienst  is Ds. Den Braanker uit Dalen. Aan deze dienst werken mee Greetje Pos op dwarsfluit en Geert Meendering Orgel.

LIED VAN DE MAAND

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand mei is dit: Lied 700 .


KINDEROPPAS 

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagschool opvang in De Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site.  De volgende data is er weer kinderopvang 4 juni. 18 juni en 2 juli


COLLECTEMUNTEN   

De munten kunt u op doordeweekse avonden kopen aan de Meester Cassastraat 62 (Dalen). Betalen kan contant, of na het ophalen via overboeking.  Na de dienst is er in de consistoriekamer gelegenheid om munten te kopen.


BIJBELS KOKEN 

Op donderdag 15 juni is er voor de laatste keer dit seizoen Bijbels Koken. Na de zomervakantie, in september, gaan we dan weer verder met de ene maand Bijbels Koken en de andere maand Samen aan Tafel. Er zal weer een heerlijk menu worden samengesteld. De middag begint om 15.00 uur in de Weme met het voorbereiden en koken van de maaltijd waarna we om ca.18.00 uur aan tafel gaan. Aan u de keus om vanaf 15.00 uur mee te helpen met de voorbereiding of om 18.00 uur aan te schuiven voor de maaltijd. U mag ook gewoon vanaf 15.00 uur of 16.00 uur komen voor de gezelligheid. Er is bezigheid en koffie genoeg! Er zal een kleine bijdrage (in de orde van 6 a 7 euro) gevraagd worden. In verband met het inkopen doen vragen wij u om zich van tevoren op te geven!   U kunt dit doen bij Ds. Peter den Braanker of bij Jeannet den Braanker  Mondeling, per telefoon 0524 551251, of via het <contact>menu op deze site.


 Agenda

11 juni 10.00 uur     ds. Den Braanker

18 juni 10.00 uur    ds. F.W.G. den Arend, Exloo

22 juni 14.30 uur     ds. P. A. den Braanker, kerkdienst in Selkersgoorn

25 juni 10.00 uur    ds. P. A. den Braanker, viering H. Avondmaal

2 juli 10.30 uur        Kinderdienst m.m.v. Zondagsschoolleiding, GVO-docenten en ds. P. A. den Braanker.

Zondag 9 juli           In verband met Zuidenveld tentdienst in Sleen, geen dienst in onze dorpskerk.

Groet van de gemeente

De Bloemen van vorige week zondag zijn gegaan naar: Mevr. Jalving- Koopman, Burg. Fonteinstraat en de kaart is gezonden naar: Fam. Hidding in de Schutse.

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid een kop koffie te drinken achter in de kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd !