De voorganger van vanochtend is Ds. Veltman en de organist is Geert Meendering

De collecte tijdens de dienst is voor het Pastoraat en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 17 december is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen.

Vanmorgen is er kinderopvang in de Weme.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand december is dit lied 1000


Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site. De volgende data is er weer kinderopvang: 14 januari en 28 januari


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: de Fam. Boevink Noordenveldseweg 1 in Wachtum en een kaart is gezonden naar: Dhr. K Oosterhof Laveringsveen 13 in Dalen.


Nieuws van de zondagsschool

Samen met de kinderen van de zondagschool zijn de voorbereidingen voor de kerstviering weer in volle gang. De dienst van het kinderkerstfeest zal  plaatsvinden op vrijdag 22 december en begint om 18.30 uur in onze kerk. Aan de dienst zullen het kinderkoor en jonge muzikanten meewerken. Iedereen is van harte welkom bij deze dienst.


Collecte Pastoraat:

Samen met tientallen vrijwilligers vormen binnenvaartpredikanten ds. Dirk Meijvogel en ds. Louis Krüger het pastoraal team voor zo’n 450 binnenvaartschippers en hun families die varen op de West-Europese waterwegen. De vrijwilligers onderhouden veel contact met de predikanten om signalen uit de schipperswereld snel door te geven. De binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook bij vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. Zij reizen soms behoorlijke afstanden.  Ds. Dirk Meijvogel: “Schippers zijn bijna altijd onderweg en hebben geen pastoraal vangnet. Wij hebben ze wel in het vizier. Als we bijvoorbeeld vernemen dat ergens een ongeluk is gebeurd, nemen we direct contact op.” Uw bijdrage aan de collecte maakt pastoraat mogelijk voor binnenvaartschippers en andere mensen die zich (min of meer gedwongen) buiten het bereik van een plaatselijke gemeente bevinden.


Om alvast te noteren:

NIEUWJAARSRECEPTIE  woensdag 10 januari  in de Weme, aanvang 20.00 uur


Agenda

17-12-2017

10.00 uur Ds. Den Braanker  Derde Advent

22-12-2017

18.30  uur Kinderkerstfeest Zondagsschool

23-12-2017

Kerstconcert Muziekvereniging “Volharding”

24-12-2017

21.00 Ds. Den Braanker Kerstnachtdienst m.m.v. Hem uit Oosterhesselen

25-12-2017

10.00 uur Ds. Den Braanker Eerste kerstdag, m.m.v. organist Geert Meendering en trompettist Titus Troelstra

31-12-2017

10.00 Ds. Den Braanker  Eredienst op Oudejaarsdag

 Oudjaarsavond is er geen dienst