Op vrijdag 22 december hadden we onze kinderkerstfeest. De kinderen hadden goed geoefend. Van klein tot groot konden de kinderen van de zondagsschool en de oppas meespelen in het schimmenspel. Het kinderkoor zong mooie kerstliedjes, Nikki zong voor ons “Alleen door jou” en we hadden nog fluitspel van Linn. Alles werd aan elkaar gepraat door Arry Wegdam en de vertelling werd gedaan door Sanna Kos en zo hadden we een geslaagde dienst.

We hebben kerst en nieuwjaar achter ons en beginnen aan een nieuw jaar voor de zondagsschool. Kinderen van de basisschool nodigen we uit om eens te komen. We beginnen om 10 uur in De Weme om de veertien dagen. De eerste zondag is 14 januari, en de volgende zijn 28 januari en 4 februari en 18 februari.

Graag wil ik iedereen bedanken die heeft geholpen om het kinderkerstfeest te laten slagen.

Groet Jeannet