Van de diaconie

Project Ruse

Van (Start)zondag 16 september t/m zondag 11 november (Oogstdienst)

Onze partnergemeente in Ruse (Bulgarije) heeft begin dit jaar een oproep gedaan voor eenmalige hulp aan armlastigen in hun gemeente. Op 14 januari van dit jaar is de opbrengst van de diaconie-collecte dan ook naar hen toe gegaan. Als diaconieleden waren wij van mening dat het dan ook mooi zou zijn om ons jaarlijkse project, lopend vanaf Startzondag tot aan de Oogstdienst, dit jaar aan hen te besteden. Hen, de mensen in Ruse, die armlastig zijn. In een land als Bulgarije waar de voorzieningen niet zo goed geregeld zijn als in Nederland, is het werk van de diaconie (meer dan hier in Dalen) gericht op noodzakelijke ondersteuning. Dan gaat het niet alleen om geld, maar ook om het geven van materialen (bijvoorbeeld dekens voor de winter).

Nu is ons doel niet om materialen in te zamelen. Het is beter dat de benodigde dingen in de omgeving zelf worden gekocht. Daarom collecteren wij, vragen wij uw hulp, uw geld, om de minder bedeelde gezinnen / ouderen / armlastige mensen te ondersteunen. We borduren zoals gezegd voort op de vraag om een geldelijke ondersteuning in het begin van 2018.

Help als gemeentelid; de mensen met weinig bezit.

 

Namens de diaconie,

Esther Rodermond-Dekker