De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Bert van der Klis.

De collecte tijdens de dienst is voor Jeugdwerkmateriaal JOP en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 16 september “startzondag” , is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen.

Lied van de maand:

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand september is dit lied 119a.


Groet van de Gemeente:

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: dhr. H. Koers Weidemolen 4 en een kaart is gezonden naar: Mevr. A Vleems.


Startzondag:

De opgavelijst voor de activiteiten van  startzondag op 16 september ligt op de avondmaalstafel. Er worden diverse activiteiten georganiseerd waaronder een gezamenlijke maaltijd.


PROJECT RUSE (Bulgarije)        

Onze partnergemeente in Ruse (Bulgarije) heeft begin dit jaar een oproep  gedaan voor eenmalige hulp aan armlastigen in hun gemeente. Het jaarlijkse project van de diaconie, lopend vanaf startzondag (16 september) tot aan de oogstdienst (11 november), besteden wij aan hen. Hen, de mensen in Ruse, die armlastig zijn. Daarom collecteren wij, vragen wij uw hulp, uw geld, om de minder bedeelde gezinnen / ouderen / armlastige mensen te ondersteunen. De collecte van startzondag wordt besteed aan dit project. In de kerk staat in deze periode een fotocollage met daarbij een collectebus. Help als gemeentelid; de mensen met weinig bezit.     


Spreuk van de week:

Vreugde gaat een fase dieper dan blijdschap. Vreugde ontstaat in de diepte van je ziel. Vreugde laat je hart lachen.


Agenda

12-9-2018  20.00.

Weme    Kerkenraad vergadering


16-9-2018  10.00 uur

ds. P. A. den Braanker Startzondag


22-9-2018 

Bezoek uit Ruse


23-9-2018  10.00 uur  

ds. P. A. den Braanker  Viering Heilig avondmaal


30-9-2018  10.00 uur     

ds. P. A. den Braanker


7-10-2018  10.00 uur

ds. P. A. den Braanker


13-10-2018

Najaarsmarkt in de Dorpskerk


14-10-2018  10.00 uur   

Ds. W Hordijk Aalden