De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Jouke Hordijk. Tevens zal muzikale medewerking worden verleent door Lammy van Urk en Sjouke v/d Veen.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 23 september is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen. In deze dienst is er viering van het Heilig Avondmaal.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand september is dit lied 119a.


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Arie Veenendaal De Spil 3 en een kaart is gezonden naar: Fam. Scholten Meulenhof 19.


PROJECT RUSE (Bulgarije)                                                         

Onze partnergemeente in Ruse (Bulgarije) heeft begin dit jaar een oproep  gedaan voor eenmalige hulp aan armlastigen in hun gemeente. Het jaarlijkse project van de diaconie, lopend vanaf startzondag (16 september) tot aan de oogstdienst (11 november), besteden wij aan hen. Hen, de mensen in Ruse, die armlastig zijn. Daarom collecteren wij, vragen wij uw hulp,  uw geld, om de minder bedeelde gezinnen / ouderen / armlastige mensen te ondersteunen. De collecte van startzondag wordt besteed aan dit project. In de kerk staat in deze periode een fotocollage met daarbij een collectebus

  Help als gemeentelid; de mensen met weinig bezit.    


Spreuk van de week:

De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in de levens van anderen.                                                                                                                                      (Nelson Mandela)


Opgavelijst

Zondag 23 september a.s. zal tijdens het bezoek van onze partnergemeente Ruse een gezamenlijke maaltijd genoten worden. U kunt zich hiervoor opgeven middels de intekenlijst op de  avondmaalstafel.


Agenda

22-9-2018    Bezoek uit Ruse


23-9-2018  10.00 uur    ds. P. A. den Braanker Viering Heilig avondmaal


30-9-2018  10.00 uur   ds. P. A. den Braanker


7-10-20 18 10.00 uur   ds. P. A. den Braanker


13-10-2018 Najaarsmarkt in de Dorpskerk


14-10-2018 10.00 uur

Ds. W Hordijk Aalden

*Kaartverkoop: Zondag 23 september is na de dienst weer kaartverkoop achter in de kerk.